Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Hong Kong

Hong Kong fr. 3 442:- per person, december 2017

september2017

Pris Datum Restid    
4 117:- 14 dagar 25 sep – 9 okt måndag – måndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 455:- 14 dagar 20 sep – 4 okt onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 879:- 14 dagar 15 sep – 29 sep fredag – fredag 27h, 1 stopp 54h, 2 stopp t/r
5 781:- 14 dagar 7 sep – 21 sep torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 803:- 14 dagar 10 sep – 24 sep söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 803:- 14 dagar 5 sep – 19 sep tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
5 803:- 14 dagar 13 sep – 27 sep onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
5 803:- 14 dagar 7 sep – 21 sep torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 803:- 14 dagar 11 sep – 25 sep måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 392:- 14 dagar 20 sep – 4 okt onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
7 716:- 14 dagar 25 sep – 9 okt måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 763:- 14 dagar 17 sep – 1 okt söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
7 995:- 14 dagar 23 sep – 7 okt lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 070:- 14 dagar 15 sep – 29 sep fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

oktober2017

Pris Datum Restid    
3 844:- 14 dagar 18 okt – 1 nov onsdag – onsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
3 844:- 14 dagar 23 okt – 6 nov måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
3 844:- 14 dagar 25 okt – 8 nov onsdag – onsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
4 036:- 14 dagar 23 okt – 6 nov måndag – måndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
4 042:- 14 dagar 10 okt – 24 okt tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
4 042:- 14 dagar 19 okt – 2 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 042:- 14 dagar 2 okt – 16 okt måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 388:- 14 dagar 17 okt – 31 okt tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
4 388:- 14 dagar 20 okt – 3 nov fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
4 451:- 14 dagar 11 okt – 25 okt onsdag – onsdag 26h, 1 stopp 51h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 24 okt – 7 nov tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 495:- 14 dagar 15 okt – 29 okt söndag – söndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
4 703:- 14 dagar 14 okt – 28 okt lördag – lördag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
4 703:- 14 dagar 12 okt – 26 okt torsdag – torsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
4 762:- 14 dagar 26 okt – 9 nov torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 762:- 14 dagar 3 okt – 17 okt tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 859:- 14 dagar 13 okt – 27 okt fredag – fredag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
4 861:- 14 dagar 16 okt – 30 okt måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 965:- 14 dagar 11 okt – 25 okt onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
4 965:- 14 dagar 10 okt – 24 okt tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 031:- 14 dagar 21 okt – 4 nov lördag – lördag 32h, 1 stopp 64h, 2 stopp t/r
5 223:- 14 dagar 5 okt – 19 okt torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 502:- 14 dagar 4 okt – 18 okt onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 527:- 14 dagar 5 okt – 19 okt torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 724:- 14 dagar 22 okt – 5 nov söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 821:- 14 dagar 13 okt – 27 okt fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 064:- 14 dagar 27 okt – 10 nov fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
6 515:- 14 dagar 9 okt – 23 okt måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 299:- 14 dagar 23 okt – 6 nov måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 325:- 14 dagar 7 okt – 21 okt lördag – lördag 19h, 1.5 stopp 37h, 3 stopp t/r
7 392:- 14 dagar 10 okt – 24 okt tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
7 392:- 14 dagar 11 okt – 25 okt onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
7 994:- 14 dagar 13 okt – 27 okt fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
7 994:- 14 dagar 15 okt – 29 okt söndag – söndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
8 365:- 14 dagar 5 okt – 19 okt torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 412:- 14 dagar 17 okt – 31 okt tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
8 714:- 14 dagar 6 okt – 20 okt fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
8 921:- 14 dagar 25 okt – 8 nov onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
9 895:- 14 dagar 20 okt – 3 nov fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
15 040:- 14 dagar 7 okt – 21 okt lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

november2017

Pris Datum Restid    
3 442:- 14 dagar 10 nov – 24 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 30 nov – 14 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 16 nov – 30 nov torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 13 nov – 27 nov måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 23 nov – 7 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 19 nov – 3 dec söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 9 nov – 23 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 21 nov – 5 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 24 nov – 8 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 20 nov – 4 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 16 nov – 30 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 7 nov – 21 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 3 nov – 17 nov fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
3 646:- 14 dagar 12 nov – 26 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 668:- 14 dagar 20 nov – 4 dec måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
3 676:- 14 dagar 22 nov – 6 dec onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
3 676:- 14 dagar 27 nov – 11 dec måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 8 nov – 22 nov onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
4 065:- 14 dagar 26 nov – 10 dec söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 25 nov – 9 dec lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 17 nov – 1 dec fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 5 nov – 19 nov söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 4 nov – 18 nov lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 6 nov – 20 nov måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 350:- 14 dagar 11 nov – 25 nov lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 456:- 14 dagar 2 nov – 16 nov torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 14 nov – 28 nov tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 10 nov – 24 nov fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 15 nov – 29 nov onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 495:- 14 dagar 11 nov – 25 nov lördag – lördag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 253:- 14 dagar 15 nov – 29 nov onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 253:- 14 dagar 13 nov – 27 nov måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 253:- 14 dagar 23 nov – 7 dec torsdag – torsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 392:- 14 dagar 7 nov – 21 nov tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 716:- 14 dagar 5 nov – 19 nov söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 716:- 14 dagar 20 nov – 4 dec måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 995:- 14 dagar 11 nov – 25 nov lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 226:- 14 dagar 25 nov – 9 dec lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
8 226:- 14 dagar 17 nov – 1 dec fredag – fredag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
8 272:- 14 dagar 10 nov – 24 nov fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

december2017

Pris Datum Restid    
3 442:- 14 dagar 5 dec – 19 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 448:- 14 dagar 4 dec – 18 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 640:- 14 dagar 10 dec – 24 dec söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 646:- 14 dagar 10 dec – 24 dec söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
3 646:- 14 dagar 11 dec – 25 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 646:- 14 dagar 7 dec – 21 dec torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
3 646:- 14 dagar 8 dec – 22 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 065:- 14 dagar 2 dec – 16 dec lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 440:- 14 dagar 5 dec – 19 dec tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
4 555:- 14 dagar 15 dec – 29 dec fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 629:- 14 dagar 6 dec – 20 dec onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 629:- 14 dagar 13 dec – 27 dec onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 861:- 14 dagar 9 dec – 23 dec lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
5 211:- 14 dagar 12 dec – 26 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 269:- 14 dagar 17 dec – 31 dec söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
5 440:- 14 dagar 14 dec – 28 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 854:- 14 dagar 18 dec – 1 jan måndag – måndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
6 013:- 14 dagar 16 dec – 30 dec lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
6 607:- 14 dagar 20 dec – 3 jan onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 098:- 14 dagar 19 dec – 2 jan tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 302:- 14 dagar 26 dec – 9 jan tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 339:- 14 dagar 25 dec – 8 jan måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
7 608:- 14 dagar 23 dec – 6 jan lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
7 608:- 14 dagar 22 dec – 5 jan fredag – fredag 28h, 1 stopp 56h, 2 stopp t/r
7 630:- 14 dagar 21 dec – 4 jan torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
7 716:- 14 dagar 5 dec – 19 dec tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 855:- 14 dagar 7 dec – 21 dec torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 118:- 14 dagar 27 dec – 10 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 118:- 14 dagar 24 dec – 7 jan söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
9 664:- 14 dagar 11 dec – 25 dec måndag – måndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
9 848:- 14 dagar 10 dec – 24 dec söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
12 132:- 14 dagar 17 dec – 31 dec söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
12 179:- 14 dagar 15 dec – 29 dec fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
15 772:- 14 dagar 13 dec – 27 dec onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 20 dec – 3 jan onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 25 dec – 8 jan måndag – måndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 23 dec – 6 jan lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Jul och nyår2017

Pris Datum Restid    
5 854:- 14 dagar 18 dec – 1 jan måndag – måndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
6 607:- 14 dagar 20 dec – 3 jan onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 098:- 14 dagar 19 dec – 2 jan tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 608:- 14 dagar 23 dec – 6 jan lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
7 608:- 14 dagar 22 dec – 5 jan fredag – fredag 28h, 1 stopp 56h, 2 stopp t/r
7 630:- 14 dagar 21 dec – 4 jan torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 20 dec – 3 jan onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 23 dec – 6 jan lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

januari2018

Pris Datum Restid    
3 463:- 14 dagar 15 jan – 29 jan måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 8 jan – 22 jan måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 9 jan – 23 jan tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 4 jan – 18 jan torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 11 jan – 25 jan torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 2 jan – 16 jan tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 16 jan – 30 jan tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 634:- 14 dagar 22 jan – 5 feb måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 634:- 14 dagar 24 jan – 7 feb onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 13 jan – 27 jan lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 19 jan – 2 feb fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 12 jan – 26 jan fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 21 jan – 4 feb söndag – söndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 18 jan – 1 feb torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 15 jan – 29 jan måndag – måndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 11 jan – 25 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 20 jan – 3 feb lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 980:- 14 dagar 14 jan – 28 jan söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 980:- 14 dagar 7 jan – 21 jan söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 120:- 14 dagar 23 jan – 6 feb tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 17 jan – 31 jan onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 467:- 14 dagar 10 jan – 24 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 490:- 14 dagar 25 jan – 8 feb torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 861:- 14 dagar 26 jan – 9 feb fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
5 017:- 14 dagar 3 jan – 17 jan onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 044:- 14 dagar 5 jan – 19 jan fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
5 044:- 14 dagar 6 jan – 20 jan lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
5 728:- 14 dagar 27 jan – 10 feb lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
6 685:- 14 dagar 23 jan – 6 feb tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 694:- 14 dagar 10 jan – 24 jan onsdag – onsdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
8 266:- 14 dagar 13 jan – 27 jan lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
8 577:- 14 dagar 17 jan – 31 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 718:- 14 dagar 25 jan – 8 feb torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 765:- 14 dagar 5 jan – 19 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
8 907:- 14 dagar 15 jan – 29 jan måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 907:- 14 dagar 11 jan – 25 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
8 907:- 14 dagar 20 jan – 3 feb lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
9 286:- 14 dagar 7 jan – 21 jan söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

februari2018

Pris Datum Restid    
3 463:- 14 dagar 13 feb – 27 feb tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 463:- 14 dagar 22 feb – 8 mar torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
3 463:- 14 dagar 15 feb – 1 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 12 feb – 26 feb måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 26 feb – 12 mar måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 5 feb – 19 feb måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 2 feb – 16 feb fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 25 feb – 11 mar söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 4 feb – 18 feb söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 22 feb – 8 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 676:- 14 dagar 14 feb – 28 feb onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 27 feb – 13 mar tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 17 feb – 3 mar lördag – lördag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 10 feb – 24 feb lördag – lördag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
3 980:- 14 dagar 20 feb – 6 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 375:- 14 dagar 6 feb – 20 feb tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 8 feb – 22 feb torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 13 feb – 27 feb tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 7 feb – 21 feb onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 11 feb – 25 feb söndag – söndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 15 feb – 1 mar torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 555:- 14 dagar 16 feb – 2 mar fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 555:- 14 dagar 9 feb – 23 feb fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 694:- 14 dagar 1 feb – 15 feb torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
4 775:- 14 dagar 21 feb – 7 mar onsdag – onsdag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
5 211:- 14 dagar 19 feb – 5 mar måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 350:- 14 dagar 23 feb – 9 mar fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
6 472:- 14 dagar 24 feb – 10 mar lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
8 765:- 14 dagar 20 feb – 6 mar tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
9 058:- 14 dagar 7 feb – 21 feb onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
9 569:- 14 dagar 25 feb – 11 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
9 711:- 14 dagar 13 feb – 27 feb tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
9 711:- 14 dagar 15 feb – 1 mar torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
9 994:- 14 dagar 5 feb – 19 feb måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
9 994:- 14 dagar 10 feb – 24 feb lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
10 279:- 14 dagar 17 feb – 3 mar lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
10 326:- 14 dagar 23 feb – 9 mar fredag – fredag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
10 610:- 14 dagar 11 feb – 25 feb söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2018

Pris Datum Restid    
3 463:- 14 dagar 5 mar – 19 mar måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 8 mar – 22 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 1 mar – 15 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 676:- 14 dagar 21 mar – 4 apr onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 14 mar – 28 mar onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 15 mar – 29 mar torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 4 mar – 18 mar söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 10 mar – 24 mar lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 2 mar – 16 mar fredag – fredag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 19 mar – 2 apr måndag – måndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 16 mar – 30 mar fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 12 mar – 26 mar måndag – måndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 11 mar – 25 mar söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
3 874:- 14 dagar 17 mar – 31 mar lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 351:- 14 dagar 5 mar – 19 mar måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 456:- 14 dagar 7 mar – 21 mar onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 6 mar – 20 mar tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 13 mar – 27 mar tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 555:- 14 dagar 9 mar – 23 mar fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 609:- 14 dagar 20 mar – 3 apr tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
4 614:- 14 dagar 27 mar – 10 apr tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 864:- 14 dagar 25 mar – 8 apr söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 017:- 14 dagar 22 mar – 5 apr torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 211:- 14 dagar 24 mar – 7 apr lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 211:- 14 dagar 23 mar – 6 apr fredag – fredag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 323:- 14 dagar 26 mar – 9 apr måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 694:- 14 dagar 7 mar – 21 mar onsdag – onsdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
7 320:- 14 dagar 17 mar – 31 mar lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 557:- 14 dagar 10 mar – 24 mar lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 820:- 14 dagar 20 mar – 3 apr tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 340:- 14 dagar 13 mar – 27 mar tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 340:- 14 dagar 11 mar – 25 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 340:- 14 dagar 5 mar – 19 mar måndag – måndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 672:- 14 dagar 15 mar – 29 mar torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 144:- 14 dagar 25 mar – 8 apr söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 522:- 14 dagar 23 mar – 6 apr fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

april2018

Pris Datum Restid    
3 463:- 14 dagar 13 apr – 27 apr fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
3 463:- 14 dagar 25 apr – 9 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 14 apr – 28 apr lördag – lördag 25h, 1 stopp 49h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 12 apr – 26 apr torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 6 apr – 20 apr fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 10 apr – 24 apr tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 16 apr – 30 apr måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 21 apr – 5 maj lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 17 apr – 1 maj tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 23 apr – 7 maj måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 7 apr – 21 apr lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 24 apr – 8 maj tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 15 apr – 29 apr söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 9 apr – 23 apr måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 674:- 14 dagar 19 apr – 3 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 25 apr – 9 maj onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 064:- 14 dagar 23 apr – 7 maj måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 20 apr – 4 maj fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 22 apr – 6 maj söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 27 apr – 11 maj fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 455:- 14 dagar 17 apr – 1 maj tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 455:- 14 dagar 10 apr – 24 apr tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 11 apr – 25 apr onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 26 apr – 10 maj torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 4 apr – 18 apr onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 761:- 14 dagar 12 apr – 26 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
5 017:- 14 dagar 5 apr – 19 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 269:- 14 dagar 2 apr – 16 apr måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
5 869:- 14 dagar 25 apr – 9 maj onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
16 499:- 14 dagar 20 apr – 4 maj fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
24 072:- 14 dagar 23 apr – 7 maj måndag – måndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 13 apr – 27 apr fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 15 apr – 29 apr söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 11 apr – 25 apr onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 10 apr – 24 apr tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 17 apr – 1 maj tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 5 apr – 19 apr torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

maj2018

Pris Datum Restid    
3 463:- 14 dagar 5 maj – 19 maj lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 15 maj – 29 maj tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 16 maj – 30 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 17 maj – 31 maj torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 23 maj – 6 jun onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 22 maj – 5 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 19 maj – 2 jun lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 11 maj – 25 maj fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 5 maj – 19 maj lördag – lördag 24h, 1 stopp 47h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 2 maj – 16 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 24 maj – 7 jun torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
3 470:- 14 dagar 25 maj – 8 jun fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 667:- 14 dagar 13 maj – 27 maj söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 674:- 14 dagar 10 maj – 24 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 9 maj – 23 maj onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 14 maj – 28 maj måndag – måndag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
4 065:- 14 dagar 6 maj – 20 maj söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 4 maj – 18 maj fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 7 maj – 21 maj måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 20 maj – 3 jun söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 065:- 14 dagar 12 maj – 26 maj lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 351:- 14 dagar 26 maj – 9 jun lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 351:- 14 dagar 21 maj – 4 jun måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 351:- 14 dagar 27 maj – 10 jun söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 455:- 14 dagar 23 maj – 6 jun onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 869:- 14 dagar 20 maj – 3 jun söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 869:- 14 dagar 23 maj – 6 jun onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 869:- 14 dagar 17 maj – 31 maj torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 869:- 14 dagar 5 maj – 19 maj lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 869:- 14 dagar 10 maj – 24 maj torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 869:- 14 dagar 13 maj – 27 maj söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
16 499:- 14 dagar 11 maj – 25 maj fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
16 499:- 14 dagar 25 maj – 8 jun fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
23 929:- 14 dagar 15 maj – 29 maj tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
24 072:- 14 dagar 7 maj – 21 maj måndag – måndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

juni2018

Pris Datum Restid    
3 865:- 14 dagar 21 jun – 5 jul torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 20 jun – 4 jul onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 26 jun – 10 jul tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 19 jun – 3 jul tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
3 865:- 14 dagar 27 jun – 11 jul onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
4 455:- 14 dagar 13 jun – 27 jun onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 455:- 14 dagar 11 jun – 25 jun måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 11 jun – 25 jun måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 5 jun – 19 jun tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 6 jun – 20 jun onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 12 jun – 26 jun tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 456:- 14 dagar 4 jun – 18 jun måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 467:- 14 dagar 7 jun – 21 jun torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 467:- 14 dagar 10 jun – 24 jun söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 467:- 14 dagar 2 jun – 16 jun lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 467:- 14 dagar 9 jun – 23 jun lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 636:- 14 dagar 22 jun – 6 jul fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 636:- 14 dagar 16 jun – 30 jun lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 636:- 14 dagar 25 jun – 9 jul måndag – måndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 636:- 14 dagar 15 jun – 29 jun fredag – fredag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 636:- 14 dagar 23 jun – 7 jul lördag – lördag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 636:- 14 dagar 24 jun – 8 jul söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
4 636:- 14 dagar 17 jun – 1 jul söndag – söndag 11h, Direkt 21h, Direkt t/r
5 017:- 14 dagar 14 jun – 28 jun torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
16 426:- 14 dagar 20 jun – 4 jul onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
16 426:- 14 dagar 11 jun – 25 jun måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
16 426:- 14 dagar 13 jun – 27 jun onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
16 426:- 14 dagar 7 jun – 21 jun torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
16 499:- 14 dagar 5 jun – 19 jun tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
16 630:- 14 dagar 23 jun – 7 jul lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 17 jun – 1 jul söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 25 jun – 9 jul måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 10 jun – 24 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
24 299:- 14 dagar 15 jun – 29 jun fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Hong Kong eller återställ filter.

arrow_upward