Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Singapore

Singapore fr. 4 355:- per person, november 2017

september2017

Pris Datum Restid    
4 939:- 14 dagar 20 sep – 4 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 25 sep – 9 okt måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 013:- 14 dagar 15 sep – 29 sep fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 7 sep – 21 sep torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 740:- 14 dagar 13 sep – 27 sep onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 740:- 14 dagar 7 sep – 21 sep torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 740:- 14 dagar 10 sep – 24 sep söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 740:- 14 dagar 11 sep – 25 sep måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 740:- 14 dagar 5 sep – 19 sep tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 940:- 14 dagar 20 sep – 4 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 940:- 14 dagar 17 sep – 1 okt söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 479:- 14 dagar 15 sep – 29 sep fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
7 572:- 14 dagar 23 sep – 7 okt lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 25 sep – 9 okt måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

oktober2017

Pris Datum Restid    
4 939:- 14 dagar 13 okt – 27 okt fredag – fredag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 17 okt – 31 okt tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 11 okt – 25 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 5 okt – 19 okt torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 12 okt – 26 okt torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 25 okt – 8 nov onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 10 okt – 24 okt tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 23 okt – 6 nov måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 348:- 14 dagar 7 okt – 21 okt lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 348:- 14 dagar 15 okt – 29 okt söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 358:- 14 dagar 20 okt – 3 nov fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 201:- 14 dagar 10 okt – 24 okt tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 201:- 14 dagar 11 okt – 25 okt onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 247:- 14 dagar 15 okt – 29 okt söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 5 okt – 19 okt torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 13 okt – 27 okt fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 804:- 14 dagar 7 okt – 21 okt lördag – lördag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
7 989:- 14 dagar 17 okt – 31 okt tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
9 009:- 14 dagar 25 okt – 8 nov onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 194:- 14 dagar 20 okt – 3 nov fredag – fredag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
24 232:- 14 dagar 23 okt – 6 nov måndag – måndag 26h, 1 stopp 52h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

november2017

Pris Datum Restid    
4 355:- 14 dagar 7 nov – 21 nov tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
4 758:- 14 dagar 17 nov – 1 dec fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 13 nov – 27 nov måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 10 nov – 24 nov fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 23 nov – 7 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 20 nov – 4 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 15 nov – 29 nov onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 348:- 14 dagar 11 nov – 25 nov lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 778:- 14 dagar 25 nov – 9 dec lördag – lördag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
7 062:- 14 dagar 7 nov – 21 nov tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 108:- 14 dagar 5 nov – 19 nov söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 201:- 14 dagar 23 nov – 7 dec torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 757:- 14 dagar 15 nov – 29 nov onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 804:- 14 dagar 25 nov – 9 dec lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 035:- 14 dagar 17 nov – 1 dec fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 035:- 14 dagar 10 nov – 24 nov fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
8 082:- 14 dagar 11 nov – 25 nov lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
24 031:- 14 dagar 20 nov – 4 dec måndag – måndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
24 031:- 14 dagar 13 nov – 27 nov måndag – måndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

december2017

Pris Datum Restid    
4 553:- 14 dagar 11 dec – 25 dec måndag – måndag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
4 850:- 14 dagar 7 dec – 21 dec torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 10 dec – 24 dec söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 5 dec – 19 dec tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 445:- 14 dagar 13 dec – 27 dec onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
6 696:- 14 dagar 17 dec – 31 dec söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 798:- 14 dagar 15 dec – 29 dec fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
7 804:- 14 dagar 5 dec – 19 dec tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 917:- 14 dagar 25 dec – 8 jan måndag – måndag 26h, 1 stopp 52h, 2 stopp t/r
8 082:- 14 dagar 7 dec – 21 dec torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
8 385:- 14 dagar 20 dec – 3 jan onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
8 618:- 14 dagar 11 dec – 25 dec måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 194:- 14 dagar 10 dec – 24 dec söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
10 718:- 14 dagar 23 dec – 6 jan lördag – lördag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
11 134:- 14 dagar 15 dec – 29 dec fredag – fredag 25h, 1 stopp 50h, 2 stopp t/r
11 692:- 14 dagar 17 dec – 31 dec söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
14 726:- 14 dagar 13 dec – 27 dec onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
26 667:- 14 dagar 20 dec – 3 jan onsdag – onsdag 24h, 1 stopp 48h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 25 dec – 8 jan måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 23 dec – 6 jan lördag – lördag 26h, 1 stopp 52h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Jul och nyår2017

Pris Datum Restid    
8 385:- 14 dagar 20 dec – 3 jan onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
10 718:- 14 dagar 23 dec – 6 jan lördag – lördag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
26 667:- 14 dagar 20 dec – 3 jan onsdag – onsdag 24h, 1 stopp 48h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 23 dec – 6 jan lördag – lördag 26h, 1 stopp 52h, 2 stopp t/r

januari2018

Pris Datum Restid    
4 389:- 14 dagar 15 jan – 29 jan måndag – måndag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
4 564:- 14 dagar 17 jan – 31 jan onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 13 jan – 27 jan lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 23 jan – 6 feb tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 7 jan – 21 jan söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 20 jan – 3 feb lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 10 jan – 24 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 013:- 14 dagar 5 jan – 19 jan fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 166:- 14 dagar 25 jan – 8 feb torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 18 jan – 1 feb torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 195:- 14 dagar 11 jan – 25 jan torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 620:- 14 dagar 23 jan – 6 feb tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
8 240:- 14 dagar 17 jan – 31 jan onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 382:- 14 dagar 20 jan – 3 feb lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 618:- 14 dagar 7 jan – 21 jan söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
8 713:- 14 dagar 15 jan – 29 jan måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 713:- 14 dagar 10 jan – 24 jan onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
8 713:- 14 dagar 5 jan – 19 jan fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 713:- 14 dagar 13 jan – 27 jan lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
24 461:- 14 dagar 11 jan – 25 jan torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
24 461:- 14 dagar 25 jan – 8 feb torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

februari2018

Pris Datum Restid    
4 758:- 14 dagar 23 feb – 9 mar fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 7 feb – 21 feb onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 5 feb – 19 feb måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 13 feb – 27 feb tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 10 feb – 24 feb lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 25 feb – 11 mar söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 17 feb – 3 mar lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 8 feb – 22 feb torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 22 feb – 8 mar torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 15 feb – 1 mar torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 140:- 14 dagar 11 feb – 25 feb söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 421:- 14 dagar 20 feb – 6 mar tisdag – tisdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
8 571:- 14 dagar 20 feb – 6 mar tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 571:- 14 dagar 25 feb – 11 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 949:- 14 dagar 23 feb – 9 mar fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
8 958:- 14 dagar 7 feb – 21 feb onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
9 517:- 14 dagar 13 feb – 27 feb tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 517:- 14 dagar 15 feb – 1 mar torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 801:- 14 dagar 10 feb – 24 feb lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 801:- 14 dagar 11 feb – 25 feb söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 801:- 14 dagar 5 feb – 19 feb måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
10 084:- 14 dagar 17 feb – 3 mar lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2018

Pris Datum Restid    
4 939:- 14 dagar 17 mar – 31 mar lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 7 mar – 21 mar onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 939:- 14 dagar 11 mar – 25 mar söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 166:- 14 dagar 8 mar – 22 mar torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 22 mar – 5 apr torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 10 mar – 24 mar lördag – lördag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 13 mar – 27 mar tisdag – tisdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 5 mar – 19 mar måndag – måndag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 20 mar – 3 apr tisdag – tisdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 15 mar – 29 mar torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 348:- 14 dagar 25 mar – 8 apr söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 421:- 14 dagar 23 mar – 6 apr fredag – fredag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
6 629:- 14 dagar 7 mar – 21 mar onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
7 626:- 14 dagar 10 mar – 24 mar lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 626:- 14 dagar 20 mar – 3 apr tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 17 mar – 31 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 145:- 14 dagar 5 mar – 19 mar måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 145:- 14 dagar 13 mar – 27 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 145:- 14 dagar 11 mar – 25 mar söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 477:- 14 dagar 15 mar – 29 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 618:- 14 dagar 23 mar – 6 apr fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 949:- 14 dagar 25 mar – 8 apr söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

april2018

Pris Datum Restid    
4 564:- 14 dagar 25 apr – 9 maj onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 166:- 14 dagar 5 apr – 19 apr torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 17 apr – 1 maj tisdag – tisdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 23 apr – 7 maj måndag – måndag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 7 apr – 21 apr lördag – lördag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 13 apr – 27 apr fredag – fredag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 10 apr – 24 apr tisdag – tisdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 12 apr – 26 apr torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 20 apr – 4 maj fredag – fredag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 195:- 14 dagar 11 apr – 25 apr onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 419:- 14 dagar 15 apr – 29 apr söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 20 apr – 4 maj fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
16 361:- 14 dagar 25 apr – 9 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
24 461:- 14 dagar 23 apr – 7 maj måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 7 apr – 21 apr lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 5 apr – 19 apr torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 10 apr – 24 apr tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 11 apr – 25 apr onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 13 apr – 27 apr fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 17 apr – 1 maj tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 15 apr – 29 apr söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

maj2018

Pris Datum Restid    
4 389:- 14 dagar 23 maj – 6 jun onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
4 389:- 14 dagar 10 maj – 24 maj torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 15 maj – 29 maj tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 030:- 14 dagar 20 maj – 3 jun söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 140:- 14 dagar 13 maj – 27 maj söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 166:- 14 dagar 5 maj – 19 maj lördag – lördag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 7 maj – 21 maj måndag – måndag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 11 maj – 25 maj fredag – fredag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 25 maj – 8 jun fredag – fredag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 166:- 14 dagar 17 maj – 31 maj torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 804:- 14 dagar 23 maj – 6 jun onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 5 maj – 19 maj lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 20 maj – 3 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 11 maj – 25 maj fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 13 maj – 27 maj söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 17 maj – 31 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 10 maj – 24 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 25 maj – 8 jun fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
24 461:- 14 dagar 7 maj – 21 maj måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
25 937:- 14 dagar 15 maj – 29 maj tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

juni2018

Pris Datum Restid    
5 041:- 14 dagar 13 jun – 27 jun onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 20 jun – 4 jul onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 25 jun – 9 jul måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 348:- 14 dagar 17 jun – 1 jul söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 419:- 14 dagar 10 jun – 24 jun söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 421:- 14 dagar 11 jun – 25 jun måndag – måndag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 421:- 14 dagar 5 jun – 19 jun tisdag – tisdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 421:- 14 dagar 15 jun – 29 jun fredag – fredag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 421:- 14 dagar 7 jun – 21 jun torsdag – torsdag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 676:- 14 dagar 23 jun – 7 jul lördag – lördag 14h, Direkt 28h, Direkt t/r
5 804:- 14 dagar 5 jun – 19 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 804:- 14 dagar 7 jun – 21 jun torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
16 361:- 14 dagar 11 jun – 25 jun måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
16 361:- 14 dagar 10 jun – 24 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
16 361:- 14 dagar 17 jun – 1 jul söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
16 361:- 14 dagar 20 jun – 4 jul onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
16 361:- 14 dagar 13 jun – 27 jun onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 15 jun – 29 jun fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 25 jun – 9 jul måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
26 433:- 14 dagar 23 jun – 7 jul lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Singapore eller återställ filter.

arrow_upward