Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Zanzibar

Tanzania fr. 5 744:- per person, mars 2019

november2018

Pris Datum Restid    
6 027:- 14 dagar 18 nov – 2 dec söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 2 nov – 16 nov fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 4 nov – 18 nov söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 23 nov – 7 dec fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 9 nov – 23 nov fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 24 nov – 8 dec lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 26 nov – 10 dec måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 118:- 14 dagar 13 nov – 27 nov tisdag – tisdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 248:- 14 dagar 19 nov – 3 dec måndag – måndag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 248:- 14 dagar 7 nov – 21 nov onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 285:- 14 dagar 11 nov – 25 nov söndag – söndag 20h, 2 stopp 39h, 4 stopp t/r
6 350:- 14 dagar 26 nov – 10 dec måndag – måndag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 350:- 14 dagar 19 nov – 3 dec måndag – måndag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 350:- 14 dagar 22 nov – 6 dec torsdag – torsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 350:- 14 dagar 21 nov – 5 dec onsdag – onsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 350:- 14 dagar 14 nov – 28 nov onsdag – onsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 350:- 14 dagar 27 nov – 11 dec tisdag – tisdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 360:- 14 dagar 6 nov – 20 nov tisdag – tisdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 360:- 14 dagar 8 nov – 22 nov torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 360:- 14 dagar 7 nov – 21 nov onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 387:- 14 dagar 18 nov – 2 dec söndag – söndag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 387:- 14 dagar 12 nov – 26 nov måndag – måndag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 391:- 14 dagar 27 nov – 11 dec tisdag – tisdag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 391:- 14 dagar 22 nov – 6 dec torsdag – torsdag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 391:- 14 dagar 21 nov – 5 dec onsdag – onsdag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 391:- 14 dagar 14 nov – 28 nov onsdag – onsdag 16h, 2 stopp 32h, 4 stopp t/r
6 404:- 14 dagar 24 nov – 8 dec lördag – lördag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 428:- 14 dagar 18 nov – 2 dec söndag – söndag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 14 nov – 28 nov onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 26 nov – 10 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 22 nov – 6 dec torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 21 nov – 5 dec onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 27 nov – 11 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 11 nov – 25 nov söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 503:- 14 dagar 23 nov – 7 dec fredag – fredag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 23 nov – 7 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 772:- 14 dagar 17 nov – 1 dec lördag – lördag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 857:- 14 dagar 8 nov – 22 nov torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 857:- 14 dagar 5 nov – 19 nov måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 857:- 14 dagar 7 nov – 21 nov onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 16 nov – 30 nov fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 010:- 14 dagar 11 nov – 25 nov söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 010:- 14 dagar 4 nov – 18 nov söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 010:- 14 dagar 3 nov – 17 nov lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 043:- 14 dagar 9 nov – 23 nov fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
7 043:- 14 dagar 4 nov – 18 nov söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
7 043:- 14 dagar 3 nov – 17 nov lördag – lördag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
7 348:- 14 dagar 2 nov – 16 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 380:- 14 dagar 2 nov – 16 nov fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
7 530:- 14 dagar 17 nov – 1 dec lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 530:- 14 dagar 3 nov – 17 nov lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 612:- 14 dagar 16 nov – 30 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 693:- 14 dagar 5 nov – 19 nov måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 179:- 14 dagar 17 nov – 1 dec lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

december2018

Pris Datum Restid    
5 887:- 14 dagar 4 dec – 18 dec tisdag – tisdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 9 dec – 23 dec söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 8 dec – 22 dec lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 3 dec – 17 dec måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 146:- 14 dagar 4 dec – 18 dec tisdag – tisdag 16h, 2 stopp 32h, 4 stopp t/r
6 159:- 14 dagar 3 dec – 17 dec måndag – måndag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
6 208:- 14 dagar 6 dec – 20 dec torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
6 381:- 14 dagar 5 dec – 19 dec onsdag – onsdag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 11 dec – 25 dec tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 531:- 14 dagar 2 dec – 16 dec söndag – söndag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 534:- 14 dagar 5 dec – 19 dec onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 759:- 14 dagar 4 dec – 18 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 759:- 14 dagar 6 dec – 20 dec torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 759:- 14 dagar 5 dec – 19 dec onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 759:- 14 dagar 3 dec – 17 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 792:- 14 dagar 11 dec – 25 dec tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
6 836:- 14 dagar 2 dec – 16 dec söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 836:- 14 dagar 9 dec – 23 dec söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 836:- 14 dagar 7 dec – 21 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 836:- 14 dagar 8 dec – 22 dec lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 868:- 14 dagar 9 dec – 23 dec söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 868:- 14 dagar 8 dec – 22 dec lördag – lördag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 2 dec – 16 dec söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 892:- 14 dagar 12 dec – 26 dec onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
7 218:- 14 dagar 12 dec – 26 dec onsdag – onsdag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
7 235:- 14 dagar 13 dec – 27 dec torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
7 290:- 14 dagar 7 dec – 21 dec fredag – fredag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 661:- 14 dagar 16 dec – 30 dec söndag – söndag 25h, 2 stopp 50h, 4 stopp t/r
7 777:- 14 dagar 16 dec – 30 dec söndag – söndag 25h, 2 stopp 49h, 4 stopp t/r
8 351:- 14 dagar 11 dec – 25 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 705:- 14 dagar 14 dec – 28 dec fredag – fredag 23h, 2 stopp 46h, 4 stopp t/r
9 492:- 14 dagar 17 dec – 31 dec måndag – måndag 22h, 2 stopp 43h, 4 stopp t/r
9 635:- 14 dagar 16 dec – 30 dec söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
10 359:- 14 dagar 14 dec – 28 dec fredag – fredag 18h, 1.5 stopp 36h, 3 stopp t/r
10 402:- 14 dagar 18 dec – 1 jan tisdag – tisdag 21h, 2 stopp 41h, 4 stopp t/r
10 420:- 14 dagar 18 dec – 1 jan tisdag – tisdag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
11 020:- 14 dagar 17 dec – 31 dec måndag – måndag 18h, 1.5 stopp 36h, 3 stopp t/r
12 268:- 14 dagar 24 dec – 7 jan måndag – måndag 23h, 2 stopp 45h, 4 stopp t/r
12 415:- 14 dagar 26 dec – 9 jan onsdag – onsdag 27h, 1 stopp 53h, 2 stopp t/r
13 346:- 14 dagar 27 dec – 10 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
13 515:- 14 dagar 24 dec – 7 jan måndag – måndag 24h, 2 stopp 47h, 4 stopp t/r
14 294:- 14 dagar 24 dec – 7 jan måndag – måndag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
16 226:- 14 dagar 19 dec – 2 jan onsdag – onsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
16 243:- 14 dagar 19 dec – 2 jan onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
18 198:- 14 dagar 23 dec – 6 jan söndag – söndag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
19 047:- 14 dagar 22 dec – 5 jan lördag – lördag 43h, 2 stopp 86h, 4 stopp t/r
19 158:- 14 dagar 23 dec – 6 jan söndag – söndag 32h, 2 stopp 64h, 4 stopp t/r
20 238:- 14 dagar 22 dec – 5 jan lördag – lördag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
20 976:- 14 dagar 22 dec – 5 jan lördag – lördag 35h, 2 stopp 70h, 4 stopp t/r
23 907:- 14 dagar 21 dec – 4 jan fredag – fredag 21h, 2 stopp 41h, 4 stopp t/r
23 925:- 14 dagar 21 dec – 4 jan fredag – fredag 27h, 2 stopp 53h, 4 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Jul och nyår2018

Pris Datum Restid    
10 402:- 14 dagar 18 dec – 1 jan tisdag – tisdag 21h, 2 stopp 41h, 4 stopp t/r
10 420:- 14 dagar 18 dec – 1 jan tisdag – tisdag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
16 226:- 14 dagar 19 dec – 2 jan onsdag – onsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
16 243:- 14 dagar 19 dec – 2 jan onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
18 198:- 14 dagar 23 dec – 6 jan söndag – söndag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
19 047:- 14 dagar 22 dec – 5 jan lördag – lördag 43h, 2 stopp 86h, 4 stopp t/r
19 158:- 14 dagar 23 dec – 6 jan söndag – söndag 32h, 2 stopp 64h, 4 stopp t/r
20 238:- 14 dagar 22 dec – 5 jan lördag – lördag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
20 976:- 14 dagar 22 dec – 5 jan lördag – lördag 35h, 2 stopp 70h, 4 stopp t/r
23 907:- 14 dagar 21 dec – 4 jan fredag – fredag 21h, 2 stopp 41h, 4 stopp t/r
23 925:- 14 dagar 21 dec – 4 jan fredag – fredag 27h, 2 stopp 53h, 4 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

januari2019

Pris Datum Restid    
6 027:- 14 dagar 14 jan – 28 jan måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 7 jan – 21 jan måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 289:- 14 dagar 17 jan – 31 jan torsdag – torsdag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 289:- 14 dagar 24 jan – 7 feb torsdag – torsdag 19h, 2 stopp 37h, 4 stopp t/r
6 418:- 14 dagar 18 jan – 1 feb fredag – fredag 18h, 2 stopp 36h, 4 stopp t/r
6 418:- 14 dagar 16 jan – 30 jan onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 428:- 14 dagar 13 jan – 27 jan söndag – söndag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 428:- 14 dagar 23 jan – 6 feb onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 428:- 14 dagar 7 jan – 21 jan måndag – måndag 22h, 2 stopp 43h, 4 stopp t/r
6 428:- 14 dagar 26 jan – 9 feb lördag – lördag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 21 jan – 4 feb måndag – måndag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 24 jan – 7 feb torsdag – torsdag 18h, 2 stopp 36h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 11 jan – 25 jan fredag – fredag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 7 jan – 21 jan måndag – måndag 21h, 2 stopp 42h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 17 jan – 31 jan torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 16 jan – 30 jan onsdag – onsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 22 jan – 5 feb tisdag – tisdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 9 jan – 23 jan onsdag – onsdag 18h, 2 stopp 36h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 14 jan – 28 jan måndag – måndag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 27 jan – 10 feb söndag – söndag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 18 jan – 1 feb fredag – fredag 19h, 2 stopp 37h, 4 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 11 jan – 25 jan fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 22 jan – 5 feb tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 5 jan – 19 jan lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 21 jan – 4 feb måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 6 jan – 20 jan söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 544:- 14 dagar 27 jan – 10 feb söndag – söndag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 544:- 14 dagar 22 jan – 5 feb tisdag – tisdag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 771:- 14 dagar 12 jan – 26 jan lördag – lördag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 772:- 14 dagar 12 jan – 26 jan lördag – lördag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 6 jan – 20 jan söndag – söndag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 14 jan – 28 jan måndag – måndag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 13 jan – 27 jan söndag – söndag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 17 jan – 31 jan torsdag – torsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 8 jan – 22 jan tisdag – tisdag 16h, 2 stopp 32h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 11 jan – 25 jan fredag – fredag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 18 jan – 1 feb fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 8 jan – 22 jan tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 27 jan – 10 feb söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 12 jan – 26 jan lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 13 jan – 27 jan söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 892:- 14 dagar 8 jan – 22 jan tisdag – tisdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 892:- 14 dagar 19 jan – 2 feb lördag – lördag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
7 119:- 14 dagar 5 jan – 19 jan lördag – lördag 23h, 2 stopp 46h, 4 stopp t/r
7 218:- 14 dagar 2 jan – 16 jan onsdag – onsdag 26h, 2 stopp 51h, 4 stopp t/r
7 218:- 14 dagar 6 jan – 20 jan söndag – söndag 16h, 2 stopp 32h, 4 stopp t/r
7 218:- 14 dagar 4 jan – 18 jan fredag – fredag 21h, 2 stopp 42h, 4 stopp t/r
7 231:- 14 dagar 3 jan – 17 jan torsdag – torsdag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
7 279:- 14 dagar 21 jan – 4 feb måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 530:- 14 dagar 19 jan – 2 feb lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
7 607:- 14 dagar 5 jan – 19 jan lördag – lördag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
7 802:- 14 dagar 4 jan – 18 jan fredag – fredag 16h, 2 stopp 32h, 4 stopp t/r
7 951:- 14 dagar 4 jan – 18 jan fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

februari2019

Pris Datum Restid    
6 027:- 14 dagar 4 feb – 18 feb måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 159:- 14 dagar 26 feb – 12 mar tisdag – tisdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 401:- 14 dagar 5 feb – 19 feb tisdag – tisdag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
6 401:- 14 dagar 21 feb – 7 mar torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
6 414:- 14 dagar 6 feb – 20 feb onsdag – onsdag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 425:- 14 dagar 12 feb – 26 feb tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
6 425:- 14 dagar 7 feb – 21 feb torsdag – torsdag 27h, 1 stopp 53h, 2 stopp t/r
6 428:- 14 dagar 6 feb – 20 feb onsdag – onsdag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 428:- 14 dagar 22 feb – 8 mar fredag – fredag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 26 feb – 12 mar tisdag – tisdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 27 feb – 13 mar onsdag – onsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 5 feb – 19 feb tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 26 feb – 12 mar tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 544:- 14 dagar 21 feb – 7 mar torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 544:- 14 dagar 5 feb – 19 feb tisdag – tisdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 544:- 14 dagar 22 feb – 8 mar fredag – fredag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 633:- 14 dagar 19 feb – 5 mar tisdag – tisdag 19h, 2 stopp 38h, 4 stopp t/r
6 745:- 14 dagar 12 feb – 26 feb tisdag – tisdag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 24 feb – 10 mar söndag – söndag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 19 feb – 5 mar tisdag – tisdag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 11 feb – 25 feb måndag – måndag 26h, 2 stopp 52h, 4 stopp t/r
6 854:- 14 dagar 3 feb – 17 feb söndag – söndag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 19 feb – 5 mar tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 18 feb – 4 mar måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 892:- 14 dagar 24 feb – 10 mar söndag – söndag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
7 071:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 22h, 2 stopp 43h, 4 stopp t/r
7 214:- 14 dagar 2 feb – 16 feb lördag – lördag 20h, 2 stopp 39h, 4 stopp t/r
7 218:- 14 dagar 3 feb – 17 feb söndag – söndag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
7 218:- 14 dagar 7 feb – 21 feb torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
7 231:- 14 dagar 18 feb – 4 mar måndag – måndag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
7 232:- 14 dagar 18 feb – 4 mar måndag – måndag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
7 232:- 14 dagar 7 feb – 21 feb torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
7 279:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 290:- 14 dagar 24 feb – 10 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
7 290:- 14 dagar 17 feb – 3 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
7 312:- 14 dagar 4 feb – 18 feb måndag – måndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
7 330:- 14 dagar 2 feb – 16 feb lördag – lördag 20h, 2 stopp 39h, 4 stopp t/r
7 559:- 14 dagar 23 feb – 9 mar lördag – lördag 26h, 2 stopp 51h, 4 stopp t/r
7 562:- 14 dagar 3 feb – 17 feb söndag – söndag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
7 576:- 14 dagar 11 feb – 25 feb måndag – måndag 20h, 2 stopp 40h, 4 stopp t/r
7 617:- 14 dagar 12 feb – 26 feb tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 624:- 14 dagar 17 feb – 3 mar söndag – söndag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
7 660:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
7 706:- 14 dagar 14 feb – 28 feb torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
7 816:- 14 dagar 4 feb – 18 feb måndag – måndag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
7 932:- 14 dagar 14 feb – 28 feb torsdag – torsdag 20h, 2 stopp 40h, 4 stopp t/r
8 132:- 14 dagar 11 feb – 25 feb måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
8 156:- 14 dagar 17 feb – 3 mar söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
8 599:- 14 dagar 14 feb – 28 feb torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
8 810:- 14 dagar 8 feb – 22 feb fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
9 261:- 14 dagar 16 feb – 2 mar lördag – lördag 22h, 2 stopp 44h, 4 stopp t/r
9 261:- 14 dagar 8 feb – 22 feb fredag – fredag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
9 274:- 14 dagar 8 feb – 22 feb fredag – fredag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
9 326:- 14 dagar 16 feb – 2 mar lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
9 326:- 14 dagar 23 feb – 9 mar lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
10 062:- 14 dagar 9 feb – 23 feb lördag – lördag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
10 079:- 14 dagar 9 feb – 23 feb lördag – lördag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
10 300:- 14 dagar 9 feb – 23 feb lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2019

Pris Datum Restid    
5 744:- 14 dagar 21 mar – 4 apr torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
5 744:- 14 dagar 19 mar – 2 apr tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
5 744:- 14 dagar 23 mar – 6 apr lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 744:- 14 dagar 26 mar – 9 apr tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
5 883:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
5 999:- 14 dagar 14 mar – 28 mar torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
5 999:- 14 dagar 24 mar – 7 apr söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 12 mar – 26 mar tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 11 mar – 25 mar måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 027:- 14 dagar 4 mar – 18 mar måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 142:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
6 155:- 14 dagar 12 mar – 26 mar tisdag – tisdag 15h, 2 stopp 29h, 4 stopp t/r
6 155:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 15h, 2 stopp 29h, 4 stopp t/r
6 208:- 14 dagar 17 mar – 31 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 208:- 14 dagar 11 mar – 25 mar måndag – måndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 289:- 14 dagar 3 mar – 17 mar söndag – söndag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 414:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 15h, 2 stopp 29h, 4 stopp t/r
6 414:- 14 dagar 5 mar – 19 mar tisdag – tisdag 15h, 2 stopp 29h, 4 stopp t/r
6 414:- 14 dagar 6 mar – 20 mar onsdag – onsdag 15h, 2 stopp 29h, 4 stopp t/r
6 414:- 14 dagar 9 mar – 23 mar lördag – lördag 15h, 2 stopp 29h, 4 stopp t/r
6 428:- 14 dagar 27 mar – 10 apr onsdag – onsdag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 27 mar – 10 apr onsdag – onsdag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 14 mar – 28 mar torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 4 mar – 18 mar måndag – måndag 17h, 2 stopp 34h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 26 mar – 9 apr tisdag – tisdag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 8 mar – 22 mar fredag – fredag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 21 mar – 4 apr torsdag – torsdag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 432:- 14 dagar 22 mar – 5 apr fredag – fredag 15h, 2 stopp 30h, 4 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 27 mar – 10 apr onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 4 mar – 18 mar måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 12 mar – 26 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 5 mar – 19 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 26 mar – 9 apr tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 6 mar – 20 mar onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 21 mar – 4 apr torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 19 mar – 2 apr tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 435:- 14 dagar 14 mar – 28 mar torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 5 mar – 19 mar tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 3 mar – 17 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 17 mar – 31 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 448:- 14 dagar 19 mar – 2 apr tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 463:- 14 dagar 11 mar – 25 mar måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 17 mar – 31 mar söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 2 mar – 16 mar lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 8 mar – 22 mar fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 24 mar – 7 apr söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 23 mar – 6 apr lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 22 mar – 5 apr fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 16 mar – 30 mar lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 9 mar – 23 mar lördag – lördag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 3 mar – 17 mar söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 544:- 14 dagar 22 mar – 5 apr fredag – fredag 15h, 2 stopp 29h, 4 stopp t/r
6 544:- 14 dagar 24 mar – 7 apr söndag – söndag 15h, 2 stopp 29h, 4 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 8 mar – 22 mar fredag – fredag 16h, 2 stopp 31h, 4 stopp t/r
6 869:- 14 dagar 2 mar – 16 mar lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 871:- 14 dagar 9 mar – 23 mar lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 871:- 14 dagar 16 mar – 30 mar lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 923:- 14 dagar 6 mar – 20 mar onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 015:- 14 dagar 16 mar – 30 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 270:- 14 dagar 2 mar – 16 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Zanzibar eller återställ filter.

arrow_upward