Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Hong Kong

Hong Kong fr. 4 080:- per person, maj 2019

januari2019

Pris Datum Restid    
4 751:- 14 dagar 31 jan – 14 feb torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 31 jan – 14 feb torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
5 275:- 14 dagar 31 jan – 14 feb torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r

februari2019

Pris Datum Restid    
4 327:- 14 dagar 28 feb – 14 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 751:- 14 dagar 7 feb – 21 feb torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 28 feb – 14 mar torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 28 feb – 14 mar torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 208:- 14 dagar 7 feb – 21 feb torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 249:- 14 dagar 18 feb – 4 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 275:- 14 dagar 18 feb – 4 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 275:- 14 dagar 18 feb – 4 mar måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 465:- 14 dagar 7 feb – 21 feb torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 499:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
5 499:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 525:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 365:- 14 dagar 8 feb – 22 feb fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 283:- 14 dagar 8 feb – 22 feb fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
8 425:- 14 dagar 8 feb – 22 feb fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2019

Pris Datum Restid    
4 080:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 208:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
4 327:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
4 751:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 8 mar – 22 mar fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 8 mar – 22 mar fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 8 mar – 22 mar fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 275:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

april2019

Pris Datum Restid    
4 868:- 14 dagar 3 apr – 17 apr onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 10 apr – 24 apr onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 10 apr – 24 apr onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 3 apr – 17 apr onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 10 apr – 24 apr onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 249:- 14 dagar 3 apr – 17 apr onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 249:- 14 dagar 18 apr – 2 maj torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
5 249:- 14 dagar 11 apr – 25 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 275:- 14 dagar 11 apr – 25 apr torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 275:- 14 dagar 18 apr – 2 maj torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 499:- 14 dagar 18 apr – 2 maj torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 631:- 14 dagar 11 apr – 25 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
5 957:- 14 dagar 8 apr – 22 apr måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 8 apr – 22 apr måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 125:- 14 dagar 8 apr – 22 apr måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

maj2019

Pris Datum Restid    
4 080:- 14 dagar 3 maj – 17 maj fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 080:- 14 dagar 16 maj – 30 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 080:- 14 dagar 8 maj – 22 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 16 maj – 30 maj torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 8 maj – 22 maj onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 13 maj – 27 maj måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 3 maj – 17 maj fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 13 maj – 27 maj måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 16 maj – 30 maj torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 13 maj – 27 maj måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 8 maj – 22 maj onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 3 maj – 17 maj fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

juni2019

Pris Datum Restid    
4 868:- 14 dagar 13 jun – 27 jun torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 18 jun – 2 jul tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 13 jun – 27 jun torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 18 jun – 2 jul tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 3 jun – 17 jun måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 6 jun – 20 jun torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 6 jun – 20 jun torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 868:- 14 dagar 3 jun – 17 jun måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 18 jun – 2 jul tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 6 jun – 20 jun torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 13 jun – 27 jun torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 894:- 14 dagar 3 jun – 17 jun måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

juli2019

Pris Datum Restid    
5 091:- 14 dagar 3 jul – 17 jul onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 117:- 14 dagar 11 jul – 25 jul torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 117:- 14 dagar 3 jul – 17 jul onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 117:- 14 dagar 3 jul – 17 jul onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 117:- 14 dagar 8 jul – 22 jul måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 341:- 14 dagar 8 jul – 22 jul måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 367:- 14 dagar 8 jul – 22 jul måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 667:- 14 dagar 11 jul – 25 jul torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
5 723:- 14 dagar 18 jul – 1 aug torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 749:- 14 dagar 18 jul – 1 aug torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 749:- 14 dagar 18 jul – 1 aug torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 749:- 14 dagar 11 jul – 25 jul torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

augusti2019

Pris Datum Restid    
5 091:- 14 dagar 15 aug – 29 aug torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 091:- 14 dagar 13 aug – 27 aug tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 091:- 14 dagar 13 aug – 27 aug tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 091:- 14 dagar 15 aug – 29 aug torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 117:- 14 dagar 15 aug – 29 aug torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 117:- 14 dagar 13 aug – 27 aug tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 341:- 14 dagar 8 aug – 22 aug torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 367:- 14 dagar 8 aug – 22 aug torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 641:- 14 dagar 1 aug – 15 aug torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 667:- 14 dagar 1 aug – 15 aug torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 967:- 14 dagar 8 aug – 22 aug torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
6 267:- 14 dagar 1 aug – 15 aug torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

september2019

Pris Datum Restid    
4 460:- 14 dagar 18 sep – 2 okt onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 460:- 14 dagar 18 sep – 2 okt onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 460:- 14 dagar 3 sep – 17 sep tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 460:- 14 dagar 3 sep – 17 sep tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 486:- 14 dagar 18 sep – 2 okt onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 486:- 14 dagar 3 sep – 17 sep tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 841:- 14 dagar 5 sep – 19 sep torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 841:- 14 dagar 13 sep – 27 sep fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 841:- 14 dagar 5 sep – 19 sep torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 841:- 14 dagar 13 sep – 27 sep fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 867:- 14 dagar 5 sep – 19 sep torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 867:- 14 dagar 13 sep – 27 sep fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Hong Kong eller återställ filter.

arrow_upward