Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Bali

Indonesien fr. 6 393:- per person, oktober 2019

oktober2019

Pris Datum Restid    
6 393:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 393:- 14 dagar 17 okt – 31 okt torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 30h, 1 stopp 60h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 684:- 14 dagar 25 okt – 8 nov fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 710:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 710:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 27h, 1 stopp 53h, 2 stopp t/r
6 804:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
7 177:- 14 dagar 17 okt – 31 okt torsdag – torsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 177:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 177:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 360:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
7 388:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 425:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
7 670:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 670:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 670:- 14 dagar 17 okt – 31 okt torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
8 105:- 14 dagar 25 okt – 8 nov fredag – fredag 24h, 2 stopp 48h, 4 stopp t/r
8 437:- 14 dagar 25 okt – 8 nov fredag – fredag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
8 523:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

november2019

Pris Datum Restid    
6 393:- 14 dagar 7 nov – 21 nov torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 30h, 1 stopp 59h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 30h, 1 stopp 59h, 2 stopp t/r
6 551:- 14 dagar 25 nov – 9 dec måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 684:- 14 dagar 15 nov – 29 nov fredag – fredag 24h, 1 stopp 47h, 2 stopp t/r
6 803:- 14 dagar 25 nov – 9 dec måndag – måndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 803:- 14 dagar 20 nov – 4 dec onsdag – onsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 804:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 804:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 804:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 804:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 842:- 14 dagar 15 nov – 29 nov fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 068:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 152:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 20 nov – 4 dec onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 7 nov – 21 nov torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 20 nov – 4 dec onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 25 nov – 9 dec måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 417:- 14 dagar 15 nov – 29 nov fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 480:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 480:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 637:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 684:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 691:- 14 dagar 7 nov – 21 nov torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 943:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

december2019

Pris Datum Restid    
6 552:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 710:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 710:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 804:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 10 dec – 24 dec tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 386:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 386:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 25h, 1 stopp 50h, 2 stopp t/r
7 386:- 14 dagar 10 dec – 24 dec tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 432:- 14 dagar 10 dec – 24 dec tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 535:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 691:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
8 100:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
8 126:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
8 257:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
8 438:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
8 516:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
8 618:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
8 720:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
8 979:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
9 356:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
9 356:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
9 482:- 14 dagar 25 dec – 8 jan onsdag – onsdag 32h, 2 stopp 64h, 4 stopp t/r
9 509:- 14 dagar 25 dec – 8 jan onsdag – onsdag 20h, 1.5 stopp 40h, 3 stopp t/r
10 656:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 20h, 1.5 stopp 40h, 3 stopp t/r
10 855:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 34h, 2 stopp 67h, 4 stopp t/r
10 908:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 33h, 2 stopp 65h, 4 stopp t/r
10 963:- 14 dagar 25 dec – 8 jan onsdag – onsdag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
11 268:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
11 887:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 26h, 2 stopp 52h, 4 stopp t/r
12 519:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
14 161:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 20h, 1.5 stopp 40h, 3 stopp t/r
14 610:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Jul och nyår2019

Pris Datum Restid    
9 356:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
10 656:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 20h, 1.5 stopp 40h, 3 stopp t/r
10 855:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 34h, 2 stopp 67h, 4 stopp t/r
10 908:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 33h, 2 stopp 65h, 4 stopp t/r
11 268:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
11 887:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 26h, 2 stopp 52h, 4 stopp t/r
12 519:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
14 161:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 20h, 1.5 stopp 40h, 3 stopp t/r
14 610:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

januari2020

Pris Datum Restid    
6 551:- 14 dagar 20 jan – 3 feb måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 709:- 14 dagar 23 jan – 6 feb torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 710:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 842:- 14 dagar 10 jan – 24 jan fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 23 jan – 6 feb torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 20 jan – 3 feb måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 386:- 14 dagar 23 jan – 6 feb torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 386:- 14 dagar 15 jan – 29 jan onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 417:- 14 dagar 10 jan – 24 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 432:- 14 dagar 20 jan – 3 feb måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 432:- 14 dagar 15 jan – 29 jan onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 489:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 489:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 534:- 14 dagar 10 jan – 24 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 535:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 582:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 591:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 591:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
7 670:- 14 dagar 15 jan – 29 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
7 952:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

februari2020

Pris Datum Restid    
6 551:- 14 dagar 10 feb – 24 feb måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 551:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 551:- 14 dagar 20 feb – 5 mar torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 30h, 1 stopp 60h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 30h, 1 stopp 59h, 2 stopp t/r
6 710:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 30h, 1 stopp 59h, 2 stopp t/r
7 311:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
7 311:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 10 feb – 24 feb måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 25 feb – 10 mar tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 340:- 14 dagar 25 feb – 10 mar tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 387:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 398:- 14 dagar 20 feb – 5 mar torsdag – torsdag 20h, 2 stopp 39h, 4 stopp t/r
7 399:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 20h, 2 stopp 39h, 4 stopp t/r
7 399:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 21h, 2 stopp 41h, 4 stopp t/r
7 432:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 433:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 479:- 14 dagar 20 feb – 5 mar torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 479:- 14 dagar 25 feb – 10 mar tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 480:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
7 489:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
7 489:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 670:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 673:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 692:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 738:- 14 dagar 10 feb – 24 feb måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 739:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 739:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 794:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
8 080:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2020

Pris Datum Restid    
6 394:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 30h, 1 stopp 60h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
7 180:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
7 251:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
7 311:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
7 311:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 343:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 420:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 480:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 480:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 582:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 750:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Bali eller återställ filter.

arrow_upward