Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Shanghai

Kina fr. 4 359:- per person, oktober 2020

augusti2020

Pris Datum Restid    
27 383:- 14 dagar 13 aug – 27 aug torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
28 638:- 14 dagar 13 aug – 27 aug torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 6 aug – 20 aug torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
32 767:- 14 dagar 13 aug – 27 aug torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r

september2020

Pris Datum Restid    
5 884:- 14 dagar 8 sep – 22 sep tisdag – tisdag 24h, 1 stopp 47h, 2 stopp t/r
7 675:- 14 dagar 8 sep – 22 sep tisdag – tisdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 675:- 14 dagar 3 sep – 17 sep torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 675:- 14 dagar 10 sep – 24 sep torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
9 210:- 14 dagar 18 sep – 2 okt fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
13 918:- 14 dagar 8 sep – 22 sep tisdag – tisdag 26h, 1 stopp 52h, 2 stopp t/r
19 138:- 14 dagar 18 sep – 2 okt fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
20 429:- 14 dagar 18 sep – 2 okt fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

oktober2020

Pris Datum Restid    
4 359:- 14 dagar 23 okt – 6 nov fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
4 447:- 14 dagar 23 okt – 6 nov fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
4 524:- 14 dagar 8 okt – 22 okt torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 532:- 14 dagar 23 okt – 6 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 20 okt – 3 nov tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 1 okt – 15 okt torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 1 okt – 15 okt torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 20 okt – 3 nov tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 20 okt – 3 nov tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 15 okt – 29 okt torsdag – torsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 13 okt – 27 okt tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 15 okt – 29 okt torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 13 okt – 27 okt tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 15 okt – 29 okt torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 1 okt – 15 okt torsdag – torsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 11 okt – 25 okt söndag – söndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
4 925:- 14 dagar 25 okt – 8 nov söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 036:- 14 dagar 7 okt – 21 okt onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 063:- 14 dagar 5 okt – 19 okt måndag – måndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 063:- 14 dagar 7 okt – 21 okt onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 063:- 14 dagar 13 okt – 27 okt tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 336:- 14 dagar 8 okt – 22 okt torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 336:- 14 dagar 5 okt – 19 okt måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 336:- 14 dagar 11 okt – 25 okt söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 7 okt – 21 okt onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 11 okt – 25 okt söndag – söndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 5 okt – 19 okt måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 8 okt – 22 okt torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 456:- 14 dagar 25 okt – 8 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 475:- 14 dagar 17 okt – 31 okt lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 492:- 14 dagar 17 okt – 31 okt lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 519:- 14 dagar 10 okt – 24 okt lördag – lördag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 519:- 14 dagar 17 okt – 31 okt lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 663:- 14 dagar 25 okt – 8 nov söndag – söndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 792:- 14 dagar 10 okt – 24 okt lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 819:- 14 dagar 10 okt – 24 okt lördag – lördag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

november2020

Pris Datum Restid    
4 419:- 14 dagar 13 nov – 27 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 419:- 14 dagar 3 nov – 17 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 419:- 14 dagar 18 nov – 2 dec onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 425:- 14 dagar 10 nov – 24 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 425:- 14 dagar 25 nov – 9 dec onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 425:- 14 dagar 17 nov – 1 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 425:- 14 dagar 15 nov – 29 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 425:- 14 dagar 11 nov – 25 nov onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 485:- 14 dagar 20 nov – 4 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 5 nov – 19 nov torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 7 nov – 21 nov lördag – lördag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 23 nov – 7 dec måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 5 nov – 19 nov torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 10 nov – 24 nov tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 3 nov – 17 nov tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 17 nov – 1 dec tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 15 nov – 29 nov söndag – söndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 11 nov – 25 nov onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 23 nov – 7 dec måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 18 nov – 2 dec onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 25 nov – 9 dec onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 591:- 14 dagar 7 nov – 21 nov lördag – lördag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 11 nov – 25 nov onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 3 nov – 17 nov tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 23 nov – 7 dec måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 10 nov – 24 nov tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 5 nov – 19 nov torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 17 nov – 1 dec tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 18 nov – 2 dec onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 15 nov – 29 nov söndag – söndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 25 nov – 9 dec onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 742:- 14 dagar 20 nov – 4 dec fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 769:- 14 dagar 7 nov – 21 nov lördag – lördag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 769:- 14 dagar 20 nov – 4 dec fredag – fredag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 769:- 14 dagar 13 nov – 27 nov fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 769:- 14 dagar 13 nov – 27 nov fredag – fredag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

december2020

Pris Datum Restid    
4 506:- 14 dagar 3 dec – 17 dec torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 7 dec – 21 dec måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 31 dec – 14 jan torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 3 dec – 17 dec torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 10 dec – 24 dec torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 8 dec – 22 dec tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 3 dec – 17 dec torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 8 dec – 22 dec tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 7 dec – 21 dec måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 31 dec – 14 jan torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 10 dec – 24 dec torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 742:- 14 dagar 5 dec – 19 dec lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 769:- 14 dagar 5 dec – 19 dec lördag – lördag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 5 dec – 19 dec lördag – lördag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 834:- 14 dagar 8 dec – 22 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
4 840:- 14 dagar 7 dec – 21 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 022:- 14 dagar 15 dec – 29 dec tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 022:- 14 dagar 17 dec – 31 dec torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 073:- 14 dagar 10 dec – 24 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 079:- 14 dagar 17 dec – 31 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 079:- 14 dagar 15 dec – 29 dec tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 110:- 14 dagar 23 dec – 6 jan onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 114:- 14 dagar 31 dec – 14 jan torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 167:- 14 dagar 23 dec – 6 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 192:- 14 dagar 25 dec – 8 jan fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 23 dec – 6 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 205:- 14 dagar 15 dec – 29 dec tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 226:- 14 dagar 13 dec – 27 dec söndag – söndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 227:- 14 dagar 11 dec – 25 dec fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 283:- 14 dagar 13 dec – 27 dec söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 419:- 14 dagar 25 dec – 8 jan fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 660:- 14 dagar 20 dec – 3 jan söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 691:- 14 dagar 13 dec – 27 dec söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 722:- 14 dagar 11 dec – 25 dec fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 731:- 14 dagar 18 dec – 1 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 779:- 14 dagar 25 dec – 8 jan fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 779:- 14 dagar 11 dec – 25 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 779:- 14 dagar 20 dec – 3 jan söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 864:- 14 dagar 20 dec – 3 jan söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 013:- 14 dagar 17 dec – 31 dec torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
6 642:- 14 dagar 18 dec – 1 jan fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 669:- 14 dagar 18 dec – 1 jan fredag – fredag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Jul och nyår2020

Pris Datum Restid    
5 110:- 14 dagar 23 dec – 6 jan onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 167:- 14 dagar 23 dec – 6 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 195:- 14 dagar 23 dec – 6 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 660:- 14 dagar 20 dec – 3 jan söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 731:- 14 dagar 18 dec – 1 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 779:- 14 dagar 20 dec – 3 jan söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 864:- 14 dagar 20 dec – 3 jan söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 642:- 14 dagar 18 dec – 1 jan fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 669:- 14 dagar 18 dec – 1 jan fredag – fredag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

januari2021

Pris Datum Restid    
4 506:- 14 dagar 11 jan – 25 jan måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 23 jan – 6 feb lördag – lördag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 18 jan – 1 feb måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 13 jan – 27 jan onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 20 jan – 3 feb onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 15 jan – 29 jan fredag – fredag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 7 jan – 21 jan torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 17 jan – 31 jan söndag – söndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 7 jan – 21 jan torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 5 jan – 19 jan tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 7 jan – 21 jan torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 5 jan – 19 jan tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 742:- 14 dagar 8 jan – 22 jan fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 769:- 14 dagar 8 jan – 22 jan fredag – fredag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 11 jan – 25 jan måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 13 jan – 27 jan onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 10 jan – 24 jan söndag – söndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 25 jan – 8 feb måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 10 jan – 24 jan söndag – söndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 13 jan – 27 jan onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 10 jan – 24 jan söndag – söndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 11 jan – 25 jan måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 036:- 14 dagar 20 jan – 3 feb onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 036:- 14 dagar 25 jan – 8 feb måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 036:- 14 dagar 18 jan – 1 feb måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 063:- 14 dagar 25 jan – 8 feb måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 063:- 14 dagar 18 jan – 1 feb måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 063:- 14 dagar 20 jan – 3 feb onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 073:- 14 dagar 8 jan – 22 jan fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 079:- 14 dagar 5 jan – 19 jan tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 378:- 14 dagar 23 jan – 6 feb lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 431:- 14 dagar 15 jan – 29 jan fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 636:- 14 dagar 17 jan – 31 jan söndag – söndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 663:- 14 dagar 17 jan – 31 jan söndag – söndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 819:- 14 dagar 23 jan – 6 feb lördag – lördag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 819:- 14 dagar 15 jan – 29 jan fredag – fredag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

februari2021

Pris Datum Restid    
4 506:- 14 dagar 25 feb – 11 mar torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 23 feb – 9 mar tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 763:- 14 dagar 10 feb – 24 feb onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 11 feb – 25 feb torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 7 feb – 21 feb söndag – söndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 8 feb – 22 feb måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 786:- 14 dagar 10 feb – 24 feb onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 3 feb – 17 feb onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 20 feb – 6 mar lördag – lördag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 15 feb – 1 mar måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 11 feb – 25 feb torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 13 feb – 27 feb lördag – lördag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 17 feb – 3 mar onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 18 feb – 4 mar torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 8 feb – 22 feb måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 7 feb – 21 feb söndag – söndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 5 feb – 19 feb fredag – fredag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 11 feb – 25 feb torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 8 feb – 22 feb måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 7 feb – 21 feb söndag – söndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 813:- 14 dagar 10 feb – 24 feb onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 942:- 14 dagar 5 feb – 19 feb fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 969:- 14 dagar 5 feb – 19 feb fredag – fredag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 118:- 14 dagar 20 feb – 6 mar lördag – lördag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 236:- 14 dagar 3 feb – 17 feb onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 263:- 14 dagar 3 feb – 17 feb onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 336:- 14 dagar 15 feb – 1 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 336:- 14 dagar 23 feb – 9 mar tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 336:- 14 dagar 25 feb – 11 mar torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 336:- 14 dagar 18 feb – 4 mar torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 336:- 14 dagar 17 feb – 3 mar onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 18 feb – 4 mar torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 23 feb – 9 mar tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 17 feb – 3 mar onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 25 feb – 11 mar torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 363:- 14 dagar 15 feb – 1 mar måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 378:- 14 dagar 13 feb – 27 feb lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 781:- 14 dagar 20 feb – 6 mar lördag – lördag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
5 819:- 14 dagar 13 feb – 27 feb lördag – lördag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2021

Pris Datum Restid    
4 506:- 14 dagar 17 mar – 31 mar onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 5 mar – 19 mar fredag – fredag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 10 mar – 24 mar onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 7 mar – 21 mar söndag – söndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 13 mar – 27 mar lördag – lördag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 15 mar – 29 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 8 mar – 22 mar måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 3 mar – 17 mar onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 11 mar – 25 mar torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 18 mar – 1 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 3 mar – 17 mar onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 17 mar – 31 mar onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 10 mar – 24 mar onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 8 mar – 22 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 11 mar – 25 mar torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 18 mar – 1 apr torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 10 mar – 24 mar onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 3 mar – 17 mar onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 11 mar – 25 mar torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 17 mar – 31 mar onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 15 mar – 29 mar måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 15 mar – 29 mar måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 7 mar – 21 mar söndag – söndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 7 mar – 21 mar söndag – söndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 18 mar – 1 apr torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 8 mar – 22 mar måndag – måndag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 742:- 14 dagar 13 mar – 27 mar lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 742:- 14 dagar 5 mar – 19 mar fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 769:- 14 dagar 5 mar – 19 mar fredag – fredag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
4 969:- 14 dagar 13 mar – 27 mar lördag – lördag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 036:- 14 dagar 23 mar – 6 apr tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
5 063:- 14 dagar 23 mar – 6 apr tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
5 118:- 14 dagar 25 mar – 8 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
5 118:- 14 dagar 23 mar – 6 apr tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
5 118:- 14 dagar 20 mar – 3 apr lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 167:- 14 dagar 20 mar – 3 apr lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 205:- 14 dagar 20 mar – 3 apr lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 252:- 14 dagar 25 mar – 8 apr torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 513:- 14 dagar 25 mar – 8 apr torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 23h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

april2021

Pris Datum Restid    
4 506:- 14 dagar 25 apr – 9 maj söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 7 apr – 21 apr onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 15 apr – 29 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 5 apr – 19 apr måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 13 apr – 27 apr tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 11 apr – 25 apr söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 20 apr – 4 maj tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 17 apr – 1 maj lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 23 apr – 7 maj fredag – fredag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 13 apr – 27 apr tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 7 apr – 21 apr onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 20 apr – 4 maj tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 5 apr – 19 apr måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 15 apr – 29 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 13 apr – 27 apr tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 15 apr – 29 apr torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 7 apr – 21 apr onsdag – onsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 5 apr – 19 apr måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 20 apr – 4 maj tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 25 apr – 9 maj söndag – söndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
4 870:- 14 dagar 10 apr – 24 apr lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 870:- 14 dagar 25 apr – 9 maj söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 870:- 14 dagar 17 apr – 1 maj lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 077:- 14 dagar 10 apr – 24 apr lördag – lördag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
5 118:- 14 dagar 10 apr – 24 apr lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 167:- 14 dagar 11 apr – 25 apr söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 186:- 14 dagar 17 apr – 1 maj lördag – lördag 17h, 1.5 stopp 33h, 3 stopp t/r
5 226:- 14 dagar 11 apr – 25 apr söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 392:- 14 dagar 23 apr – 7 maj fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 419:- 14 dagar 23 apr – 7 maj fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

maj2021

Pris Datum Restid    
4 506:- 14 dagar 20 maj – 3 jun torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 15 maj – 29 maj lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 7 maj – 21 maj fredag – fredag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 13 maj – 27 maj torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 11 maj – 25 maj tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 17 maj – 31 maj måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 506:- 14 dagar 10 maj – 24 maj måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 25 maj – 8 jun tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 20 maj – 3 jun torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 25 maj – 8 jun tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 17 maj – 31 maj måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 11 maj – 25 maj tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 586:- 14 dagar 10 maj – 24 maj måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 20 maj – 3 jun torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 25 maj – 8 jun tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 17 maj – 31 maj måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 11 maj – 25 maj tisdag – tisdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 10 maj – 24 maj måndag – måndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 13 maj – 27 maj torsdag – torsdag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 613:- 14 dagar 13 maj – 27 maj torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
4 742:- 14 dagar 7 maj – 21 maj fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
4 812:- 14 dagar 15 maj – 29 maj lördag – lördag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
4 870:- 14 dagar 15 maj – 29 maj lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 870:- 14 dagar 23 maj – 6 jun söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
4 969:- 14 dagar 7 maj – 21 maj fredag – fredag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
5 252:- 14 dagar 23 maj – 6 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 536:- 14 dagar 23 maj – 6 jun söndag – söndag 12h, 1 stopp 24h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Shanghai eller återställ filter.

arrow_upward