Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Colombo

Sri Lanka fr. 5 704:- per person, mars 2019

juni2018

Pris Datum Restid    
6 721:- 14 dagar 15 jun – 29 jun fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 7 jun – 21 jun torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 7 jun – 21 jun torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 027:- 14 dagar 20 jun – 4 jul onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 795:- 14 dagar 15 jun – 29 jun fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 999:- 14 dagar 20 jun – 4 jul onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
8 596:- 14 dagar 20 jun – 4 jul onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
8 673:- 14 dagar 15 jun – 29 jun fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
8 675:- 14 dagar 25 jun – 9 jul måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

juli2018

Pris Datum Restid    
8 815:- 14 dagar 10 jul – 24 jul tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
8 989:- 14 dagar 20 jul – 3 aug fredag – fredag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
8 998:- 14 dagar 25 jul – 8 aug onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
9 325:- 14 dagar 12 jul – 26 jul torsdag – torsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
9 469:- 14 dagar 12 jul – 26 jul torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
10 231:- 14 dagar 12 jul – 26 jul torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
10 753:- 14 dagar 20 jul – 3 aug fredag – fredag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

augusti2018

Pris Datum Restid    
6 740:- 14 dagar 23 aug – 6 sep torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 20 aug – 3 sep måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 15 aug – 29 aug onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
8 089:- 14 dagar 10 aug – 24 aug fredag – fredag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r

september2018

Pris Datum Restid    
6 155:- 14 dagar 20 sep – 4 okt torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 461:- 14 dagar 13 sep – 27 sep torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 10 sep – 24 sep måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 20 sep – 4 okt torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 25 sep – 9 okt tisdag – tisdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 13 sep – 27 sep torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 20 sep – 4 okt torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 25 sep – 9 okt tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 13 sep – 27 sep torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 118:- 14 dagar 10 sep – 24 sep måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

oktober2018

Pris Datum Restid    
6 155:- 14 dagar 10 okt – 24 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 155:- 14 dagar 11 okt – 25 okt torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 155:- 14 dagar 3 okt – 17 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 721:- 14 dagar 25 okt – 8 nov torsdag – torsdag 24h, 1 stopp 47h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 3 okt – 17 okt onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 10 okt – 24 okt onsdag – onsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 8 okt – 22 okt måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 15 okt – 29 okt måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 18 okt – 1 nov torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 11 okt – 25 okt torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 775:- 14 dagar 3 okt – 17 okt onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 8 okt – 22 okt måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 10 okt – 24 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
7 017:- 14 dagar 25 okt – 8 nov torsdag – torsdag 17h, 2 stopp 33h, 4 stopp t/r
7 373:- 14 dagar 15 okt – 29 okt måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 384:- 14 dagar 25 okt – 8 nov torsdag – torsdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

november2018

Pris Datum Restid    
6 155:- 14 dagar 20 nov – 4 dec tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 155:- 14 dagar 22 nov – 6 dec torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 8 nov – 22 nov torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 20 nov – 4 dec tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 22 nov – 6 dec torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 13 nov – 27 nov tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 1 nov – 15 nov torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 15 nov – 29 nov torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 15 nov – 29 nov torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 15 nov – 29 nov torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 1 nov – 15 nov torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 8 nov – 22 nov torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 20 nov – 4 dec tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 22 nov – 6 dec torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 863:- 14 dagar 13 nov – 27 nov tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

december2018

Pris Datum Restid    
6 155:- 14 dagar 6 dec – 20 dec torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 3 dec – 17 dec måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 6 dec – 20 dec torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 10 dec – 24 dec måndag – måndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 6 dec – 20 dec torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 3 dec – 17 dec måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 142:- 14 dagar 10 dec – 24 dec måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
7 146:- 14 dagar 13 dec – 27 dec torsdag – torsdag 22h, 2 stopp 43h, 4 stopp t/r
7 502:- 14 dagar 10 dec – 24 dec måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
8 617:- 14 dagar 25 dec – 8 jan tisdag – tisdag 27h, 2 stopp 53h, 4 stopp t/r
8 629:- 14 dagar 13 dec – 27 dec torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
9 280:- 14 dagar 20 dec – 3 jan torsdag – torsdag 22h, 2 stopp 43h, 4 stopp t/r
9 848:- 14 dagar 13 dec – 27 dec torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
10 901:- 14 dagar 25 dec – 8 jan tisdag – tisdag 23h, 2 stopp 46h, 4 stopp t/r
11 557:- 14 dagar 18 dec – 1 jan tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
11 812:- 14 dagar 25 dec – 8 jan tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
11 897:- 14 dagar 18 dec – 1 jan tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
12 543:- 14 dagar 20 dec – 3 jan torsdag – torsdag 21h, 2 stopp 41h, 4 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Jul och nyår2018

Pris Datum Restid    
9 280:- 14 dagar 20 dec – 3 jan torsdag – torsdag 22h, 2 stopp 43h, 4 stopp t/r
11 557:- 14 dagar 18 dec – 1 jan tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
11 897:- 14 dagar 18 dec – 1 jan tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
12 543:- 14 dagar 20 dec – 3 jan torsdag – torsdag 21h, 2 stopp 41h, 4 stopp t/r

januari2019

Pris Datum Restid    
6 740:- 14 dagar 15 jan – 29 jan tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 816:- 14 dagar 18 jan – 1 feb fredag – fredag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 816:- 14 dagar 25 jan – 8 feb fredag – fredag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
7 142:- 14 dagar 31 jan – 14 feb torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 142:- 14 dagar 17 jan – 31 jan torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 18 jan – 1 feb fredag – fredag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 10 jan – 24 jan torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 8 jan – 22 jan tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
7 593:- 14 dagar 3 jan – 17 jan torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 593:- 14 dagar 8 jan – 22 jan tisdag – tisdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
7 936:- 14 dagar 8 jan – 22 jan tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
8 247:- 14 dagar 10 jan – 24 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
8 338:- 14 dagar 3 jan – 17 jan torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
8 649:- 14 dagar 10 jan – 24 jan torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

februari2019

Pris Datum Restid    
5 704:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 163:- 14 dagar 15 feb – 1 mar fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 622:- 14 dagar 8 feb – 22 feb fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 20 feb – 6 mar onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 25 feb – 11 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 28 feb – 14 mar torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 740:- 14 dagar 18 feb – 4 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
7 142:- 14 dagar 7 feb – 21 feb torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
7 142:- 14 dagar 13 feb – 27 feb onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
7 218:- 14 dagar 8 feb – 22 feb fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 7 feb – 21 feb torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
8 613:- 14 dagar 15 feb – 1 mar fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
8 749:- 14 dagar 15 feb – 1 mar fredag – fredag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2019

Pris Datum Restid    
5 704:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 704:- 14 dagar 20 mar – 3 apr onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 704:- 14 dagar 8 mar – 22 mar fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 908:- 14 dagar 15 mar – 29 mar fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 991:- 14 dagar 25 mar – 8 apr måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 076:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
7 203:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 20h, 2 stopp 40h, 4 stopp t/r
7 203:- 14 dagar 20 mar – 3 apr onsdag – onsdag 20h, 2 stopp 40h, 4 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 15 mar – 29 mar fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 18 mar – 1 apr måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 287:- 14 dagar 20 mar – 3 apr onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 409:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 22h, 2 stopp 43h, 4 stopp t/r
7 427:- 14 dagar 13 mar – 27 mar onsdag – onsdag 19h, 2 stopp 37h, 4 stopp t/r
7 593:- 14 dagar 8 mar – 22 mar fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
8 205:- 14 dagar 25 mar – 8 apr måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
9 133:- 14 dagar 7 mar – 21 mar torsdag – torsdag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Colombo eller återställ filter.

arrow_upward