Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Phuket

Thailand fr. 4 579:- per person, december 2019

oktober2019

Pris Datum Restid    
5 526:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 914:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 933:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 942:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 23h, 1.5 stopp 45h, 3 stopp t/r
5 965:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
5 986:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 986:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 986:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 986:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 986:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 222:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 329:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 342:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 372:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 372:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 372:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 372:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 372:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 380:- 6 dagar 26 okt – 1 nov lördag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 404:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
6 458:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 481:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 609:- 6 dagar 26 okt – 1 nov lördag – fredag 21h, 1.5 stopp 42h, 3 stopp t/r
6 653:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 653:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 6 dagar 26 okt – 1 nov lördag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 711:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 18h, 1.5 stopp 36h, 3 stopp t/r
6 711:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 890:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 130:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 18h, 1.5 stopp 35h, 3 stopp t/r
7 604:- 3 dagar 25 okt – 28 okt fredag – måndag 25h, 1.5 stopp 49h, 3 stopp t/r
7 979:- 3 dagar 25 okt – 28 okt fredag – måndag 23h, 1 stopp 46h, 2 stopp t/r
8 139:- 3 dagar 25 okt – 28 okt fredag – måndag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

november2019

Pris Datum Restid    
5 074:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 074:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 933:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 933:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 933:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 933:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 933:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 933:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
5 965:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 140:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 347:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 372:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 372:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 380:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 380:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 380:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 380:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

december2019

Pris Datum Restid    
4 579:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 579:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 826:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 826:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 826:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 099:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 329:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 380:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 380:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 380:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 609:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
6 653:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
6 941:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 130:- 28 dagar 10 dec – 7 jan tisdag – tisdag 22h, 1.5 stopp 43h, 3 stopp t/r
7 163:- 28 dagar 10 dec – 7 jan tisdag – tisdag 22h, 1.5 stopp 43h, 3 stopp t/r
7 272:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 26h, 1.5 stopp 52h, 3 stopp t/r
7 272:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
7 323:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 323:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
7 604:- 28 dagar 10 dec – 7 jan tisdag – tisdag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
7 742:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
8 165:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 19h, 1.5 stopp 38h, 3 stopp t/r
8 216:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
12 653:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 22h, 1.5 stopp 43h, 3 stopp t/r
13 188:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 20h, 1.5 stopp 40h, 3 stopp t/r
13 915:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
14 035:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
14 734:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
14 766:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Jul och nyår2019

Pris Datum Restid    
7 130:- 28 dagar 10 dec – 7 jan tisdag – tisdag 22h, 1.5 stopp 43h, 3 stopp t/r
7 163:- 28 dagar 10 dec – 7 jan tisdag – tisdag 22h, 1.5 stopp 43h, 3 stopp t/r
7 604:- 28 dagar 10 dec – 7 jan tisdag – tisdag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
12 653:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 22h, 1.5 stopp 43h, 3 stopp t/r
13 188:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 20h, 1.5 stopp 40h, 3 stopp t/r
13 915:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
14 035:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
14 734:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
14 766:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

januari2020

Pris Datum Restid    
5 104:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 716:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 073:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 329:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 342:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 584:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 839:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 941:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 948:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
7 410:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

februari2020

Pris Datum Restid    
4 594:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 600:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 33h, 1 stopp 65h, 2 stopp t/r
5 980:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
5 980:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 468:- 16 dagar 4 feb – 20 feb tisdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 16 dagar 4 feb – 20 feb tisdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
6 660:- 16 dagar 4 feb – 20 feb tisdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 839:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 941:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 941:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 20h, 1.5 stopp 40h, 3 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 992:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 085:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
7 323:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 742:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2020

Pris Datum Restid    
4 594:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
4 600:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 32h, 1 stopp 63h, 2 stopp t/r
4 849:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 104:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 781:- 14 dagar 5 mar – 19 mar torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 5 mar – 19 mar torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 235:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 329:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 431:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 431:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 431:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 485:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 13h, 1 stopp 25h, 2 stopp t/r
6 533:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 5 mar – 19 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 660:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 686:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 948:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

april2020

Pris Datum Restid    
4 594:- 14 dagar 30 apr – 14 maj torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 16 apr – 30 apr torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 14 apr – 28 apr tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 22 apr – 6 maj onsdag – onsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 858:- 14 dagar 13 apr – 27 apr måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 858:- 14 dagar 16 apr – 30 apr torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 119:- 14 dagar 6 apr – 20 apr måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 124:- 14 dagar 12 apr – 26 apr söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 124:- 14 dagar 2 apr – 16 apr torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 22 apr – 6 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 14 apr – 28 apr tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 13 apr – 27 apr måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 8 apr – 22 apr onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 30 apr – 14 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 6 apr – 20 apr måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 342:- 14 dagar 22 apr – 6 maj onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 342:- 14 dagar 14 apr – 28 apr tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 342:- 14 dagar 16 apr – 30 apr torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 468:- 14 dagar 3 apr – 17 apr fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 468:- 14 dagar 2 apr – 16 apr torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 609:- 14 dagar 30 apr – 14 maj torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 683:- 14 dagar 12 apr – 26 apr söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 683:- 14 dagar 18 apr – 2 maj lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 825:- 14 dagar 3 apr – 17 apr fredag – fredag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 924:- 14 dagar 8 apr – 22 apr onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 948:- 14 dagar 8 apr – 22 apr onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 948:- 14 dagar 6 apr – 20 apr måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 948:- 14 dagar 13 apr – 27 apr måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 965:- 14 dagar 3 apr – 17 apr fredag – fredag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
7 272:- 14 dagar 2 apr – 16 apr torsdag – torsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 359:- 14 dagar 12 apr – 26 apr söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 359:- 14 dagar 18 apr – 2 maj lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 627:- 14 dagar 18 apr – 2 maj lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

maj2020

Pris Datum Restid    
4 594:- 14 dagar 22 maj – 5 jun fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 6 maj – 20 maj onsdag – onsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 2 maj – 16 maj lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 8 maj – 22 maj fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 13 maj – 27 maj onsdag – onsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 12 maj – 26 maj tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 18 maj – 1 jun måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 849:- 14 dagar 14 maj – 28 maj torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 849:- 14 dagar 16 maj – 30 maj lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 104:- 14 dagar 3 maj – 17 maj söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 3 maj – 17 maj söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 14 maj – 28 maj torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 18 maj – 1 jun måndag – måndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 13 maj – 27 maj onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 8 maj – 22 maj fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 526:- 14 dagar 6 maj – 20 maj onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 716:- 14 dagar 18 maj – 1 jun måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
5 781:- 14 dagar 12 maj – 26 maj tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 781:- 14 dagar 2 maj – 16 maj lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
5 858:- 14 dagar 14 maj – 28 maj torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 001:- 14 dagar 8 maj – 22 maj fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 13 maj – 27 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 12 maj – 26 maj tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 6 maj – 20 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 326:- 14 dagar 22 maj – 5 jun fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 398:- 14 dagar 16 maj – 30 maj lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 398:- 14 dagar 3 maj – 17 maj söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 609:- 14 dagar 16 maj – 30 maj lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 683:- 14 dagar 22 maj – 5 jun fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 683:- 14 dagar 2 maj – 16 maj lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

juni2020

Pris Datum Restid    
4 594:- 14 dagar 16 jun – 30 jun tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 6 jun – 20 jun lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 12 jun – 26 jun fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 2 jun – 16 jun tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 18 jun – 2 jul torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 3 jun – 17 jun onsdag – onsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 594:- 14 dagar 8 jun – 22 jun måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 849:- 14 dagar 22 jun – 6 jul måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 849:- 14 dagar 14 jun – 28 jun söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 858:- 14 dagar 8 jun – 22 jun måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 8 jun – 22 jun måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 3 jun – 17 jun onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 18 jun – 2 jul torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 11 jun – 25 jun torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 16 jun – 30 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 2 jun – 16 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 283:- 14 dagar 22 jun – 6 jul måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 12 jun – 26 jun fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 11 jun – 25 jun torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 22 jun – 6 jul måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 394:- 14 dagar 18 jun – 2 jul torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 11 jun – 25 jun torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 552:- 14 dagar 12 jun – 26 jun fredag – fredag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 609:- 14 dagar 13 jun – 27 jun lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 609:- 14 dagar 6 jun – 20 jun lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 683:- 14 dagar 6 jun – 20 jun lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 683:- 14 dagar 14 jun – 28 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 683:- 14 dagar 13 jun – 27 jun lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 715:- 14 dagar 14 jun – 28 jun söndag – söndag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
6 924:- 14 dagar 2 jun – 16 jun tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 924:- 14 dagar 3 jun – 17 jun onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 948:- 14 dagar 16 jun – 30 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 348:- 14 dagar 13 jun – 27 jun lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Phuket eller återställ filter.

arrow_upward