Stockholm
Andra orter
Flygbolag
Bolag
Restid
Max
Dagar
Endast
JADE.SE / 08 441 76 20

Flyg till Phuket

Thailand fr. 4 511:- per person, november 2019

maj2019

Pris Datum Restid    
4 519:- 14 dagar 20 maj – 3 jun måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 254:- 14 dagar 18 maj – 1 jun lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 600:- 14 dagar 21 maj – 4 jun tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 15 maj – 29 maj onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 22 maj – 5 jun onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 6 maj – 20 maj måndag – måndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 6 maj – 20 maj måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 22 maj – 5 jun onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 7 maj – 21 maj tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 2 maj – 16 maj torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 13 maj – 27 maj måndag – måndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 23 maj – 6 jun torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 23 maj – 6 jun torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 2 maj – 16 maj torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 13 maj – 27 maj måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 21 maj – 4 jun tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 9 maj – 23 maj torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 9 maj – 23 maj torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 14 maj – 28 maj tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 27 maj – 10 jun måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 16 maj – 30 maj torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 16 maj – 30 maj torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 714:- 14 dagar 20 maj – 3 jun måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 14 maj – 28 maj tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 15 maj – 29 maj onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 7 maj – 21 maj tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 24 maj – 7 jun fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 24 maj – 7 jun fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 4 maj – 18 maj lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 789:- 16 dagar 17 maj – 2 jun fredag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 10 maj – 24 maj fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 11 maj – 25 maj lördag – lördag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 10 maj – 24 maj fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 17 maj – 31 maj fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 17 maj – 31 maj fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 25 maj – 8 jun lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 11 maj – 25 maj lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 4 maj – 18 maj lördag – lördag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 5 maj – 19 maj söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 12 maj – 26 maj söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 021:- 16 dagar 17 maj – 2 jun fredag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 021:- 14 dagar 19 maj – 2 jun söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 021:- 14 dagar 25 maj – 8 jun lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 021:- 14 dagar 27 maj – 10 jun måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 022:- 14 dagar 18 maj – 1 jun lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 029:- 14 dagar 20 maj – 3 jun måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 2 maj – 16 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 23 maj – 6 jun torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 25 maj – 8 jun lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 24 maj – 7 jun fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 4 maj – 18 maj lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 17 maj – 31 maj fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 15 maj – 29 maj onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 26 maj – 9 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 14 maj – 28 maj tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 19 maj – 2 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 16 maj – 30 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 12 maj – 26 maj söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 21 maj – 4 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 22 maj – 5 jun onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 6 maj – 20 maj måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 10 maj – 24 maj fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 11 maj – 25 maj lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 5 maj – 19 maj söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 13 maj – 27 maj måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 7 maj – 21 maj tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 9 maj – 23 maj torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 27 maj – 10 jun måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 16 dagar 17 maj – 2 jun fredag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 8 maj – 22 maj onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 197:- 14 dagar 12 maj – 26 maj söndag – söndag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 218:- 14 dagar 8 maj – 22 maj onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 18 maj – 1 jun lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 3 maj – 17 maj fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 3 maj – 17 maj fredag – fredag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 296:- 14 dagar 19 maj – 2 jun söndag – söndag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 297:- 14 dagar 8 maj – 22 maj onsdag – onsdag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 297:- 14 dagar 3 maj – 17 maj fredag – fredag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 311:- 14 dagar 5 maj – 19 maj söndag – söndag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 476:- 14 dagar 26 maj – 9 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 628:- 14 dagar 26 maj – 9 jun söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

juni2019

Pris Datum Restid    
5 502:- 14 dagar 3 jun – 17 jun måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 19 jun – 3 jul onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 12 jun – 26 jun onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 19 jun – 3 jul onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 5 jun – 19 jun onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 10 jun – 24 jun måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 10 jun – 24 jun måndag – måndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 17 jun – 1 jul måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 11 jun – 25 jun tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 13 jun – 27 jun torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 6 jun – 20 jun torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 4 jun – 18 jun tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 6 jun – 20 jun torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 11 jun – 25 jun tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 12 jun – 26 jun onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 13 jun – 27 jun torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 20 jun – 4 jul torsdag – torsdag 25h, 1 stopp 49h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 20 jun – 4 jul torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 16 jun – 30 jun söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 22 jun – 6 jul lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 21 jun – 5 jul fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 14 jun – 28 jun fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 2 jun – 16 jun söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 9 jun – 23 jun söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 7 jun – 21 jun fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 15 jun – 29 jun lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 21 jun – 5 jul fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 15 jun – 29 jun lördag – lördag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 14 jun – 28 jun fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 16 jun – 30 jun söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 2 jun – 16 jun söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 16 jun – 30 jun söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 10 jun – 24 jun måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 20 jun – 4 jul torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 9 jun – 23 jun söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 25 jun – 9 jul tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 23 jun – 7 jul söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 22 jun – 6 jul lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 24 jun – 8 jul måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 15 jun – 29 jun lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 27 jun – 11 jul torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 13 jun – 27 jun torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 961:- 14 dagar 17 jun – 1 jul måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 962:- 14 dagar 18 jun – 2 jul tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 962:- 14 dagar 8 jun – 22 jun lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
5 962:- 14 dagar 3 jun – 17 jun måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 035:- 14 dagar 24 jun – 8 jul måndag – måndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 035:- 14 dagar 27 jun – 11 jul torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 035:- 14 dagar 26 jun – 10 jul onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 17 jun – 1 jul måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 5 jun – 19 jun onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 11 jun – 25 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 6 jun – 20 jun torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 2 jun – 16 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 9 jun – 23 jun söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 4 jun – 18 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 037:- 14 dagar 19 jun – 3 jul onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 068:- 14 dagar 26 jun – 10 jul onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 068:- 14 dagar 27 jun – 11 jul torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 111:- 14 dagar 23 jun – 7 jul söndag – söndag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 18 jun – 2 jul tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 3 jun – 17 jun måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 218:- 14 dagar 18 jun – 2 jul tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 236:- 14 dagar 14 jun – 28 jun fredag – fredag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 236:- 14 dagar 12 jun – 26 jun onsdag – onsdag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 236:- 14 dagar 7 jun – 21 jun fredag – fredag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 236:- 14 dagar 26 jun – 10 jul onsdag – onsdag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 236:- 14 dagar 23 jun – 7 jul söndag – söndag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 236:- 14 dagar 24 jun – 8 jul måndag – måndag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 236:- 14 dagar 21 jun – 5 jul fredag – fredag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 8 jun – 22 jun lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 296:- 14 dagar 22 jun – 6 jul lördag – lördag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 297:- 14 dagar 8 jun – 22 jun lördag – lördag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 476:- 14 dagar 5 jun – 19 jun onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 476:- 14 dagar 7 jun – 21 jun fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 476:- 14 dagar 4 jun – 18 jun tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 645:- 14 dagar 25 jun – 9 jul tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 046:- 14 dagar 25 jun – 9 jul tisdag – tisdag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
9 589:- 21 dagar 28 jun – 19 jul fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
9 867:- 21 dagar 28 jun – 19 jul fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
10 191:- 21 dagar 28 jun – 19 jul fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

juli2019

Pris Datum Restid    
6 508:- 14 dagar 25 jul – 8 aug torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 11 jul – 25 jul torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 23 jul – 6 aug tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 6 jul – 20 jul lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 20 jul – 3 aug lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 5 jul – 19 jul fredag – fredag 21h, 1.5 stopp 41h, 3 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 13 jul – 27 jul lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 14 jul – 28 jul söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 16 jul – 30 jul tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 8 jul – 22 jul måndag – måndag 21h, 1.5 stopp 41h, 3 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 8 jul – 22 jul måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 2 jul – 16 jul tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 519:- 14 dagar 7 jul – 21 jul söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 541:- 14 dagar 25 jul – 8 aug torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 541:- 14 dagar 5 jul – 19 jul fredag – fredag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
6 541:- 14 dagar 6 jul – 20 jul lördag – lördag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
6 549:- 14 dagar 7 jul – 21 jul söndag – söndag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
6 571:- 14 dagar 23 jul – 6 aug tisdag – tisdag 18h, 1.5 stopp 35h, 3 stopp t/r
6 572:- 14 dagar 2 jul – 16 jul tisdag – tisdag 24h, 1.5 stopp 48h, 3 stopp t/r
6 601:- 14 dagar 23 jul – 6 aug tisdag – tisdag 22h, 1.5 stopp 43h, 3 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 20 jul – 3 aug lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 17 jul – 31 jul onsdag – onsdag 21h, 1.5 stopp 41h, 3 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 15 jul – 29 jul måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 5 jul – 19 jul fredag – fredag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 13 jul – 27 jul lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 18 jul – 1 aug torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 14 jul – 28 jul söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 10 jul – 24 jul onsdag – onsdag 21h, 1.5 stopp 41h, 3 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 10 jul – 24 jul onsdag – onsdag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 27 jul – 10 aug lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 22 jul – 5 aug måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 3 jul – 17 jul onsdag – onsdag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
6 851:- 14 dagar 7 jul – 21 jul söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 873:- 14 dagar 17 jul – 31 jul onsdag – onsdag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
6 874:- 14 dagar 3 jul – 17 jul onsdag – onsdag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
6 903:- 14 dagar 10 jul – 24 jul onsdag – onsdag 18h, 2 stopp 35h, 4 stopp t/r
6 904:- 14 dagar 8 jul – 22 jul måndag – måndag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
7 174:- 14 dagar 15 jul – 29 jul måndag – måndag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
7 175:- 14 dagar 22 jul – 5 aug måndag – måndag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
7 261:- 14 dagar 17 jul – 31 jul onsdag – onsdag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
7 261:- 14 dagar 14 jul – 28 jul söndag – söndag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
7 262:- 14 dagar 12 jul – 26 jul fredag – fredag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
7 322:- 14 dagar 22 jul – 5 aug måndag – måndag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
7 326:- 14 dagar 25 jul – 8 aug torsdag – torsdag 17h, 1.5 stopp 34h, 3 stopp t/r
7 536:- 14 dagar 27 jul – 10 aug lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
7 593:- 14 dagar 13 jul – 27 jul lördag – lördag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
7 686:- 14 dagar 11 jul – 25 jul torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 735:- 14 dagar 27 jul – 10 aug lördag – lördag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
7 796:- 14 dagar 16 jul – 30 jul tisdag – tisdag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
7 827:- 24 dagar 9 jul – 2 aug tisdag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 830:- 14 dagar 2 jul – 16 jul tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 830:- 31 dagar 9 jul – 9 aug tisdag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 830:- 14 dagar 3 jul – 17 jul onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 860:- 24 dagar 9 jul – 2 aug tisdag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 863:- 31 dagar 9 jul – 9 aug tisdag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 903:- 28 dagar 6 jul – 3 aug lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 903:- 14 dagar 6 jul – 20 jul lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 992:- 14 dagar 11 jul – 25 jul torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
7 993:- 14 dagar 12 jul – 26 jul fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
8 138:- 24 dagar 9 jul – 2 aug tisdag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 138:- 14 dagar 15 jul – 29 jul måndag – måndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 138:- 14 dagar 18 jul – 1 aug torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 141:- 14 dagar 16 jul – 30 jul tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 141:- 31 dagar 9 jul – 9 aug tisdag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 214:- 14 dagar 20 jul – 3 aug lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 214:- 28 dagar 6 jul – 3 aug lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 217:- 14 dagar 12 jul – 26 jul fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 331:- 14 dagar 18 jul – 1 aug torsdag – torsdag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
8 572:- 28 dagar 6 jul – 3 aug lördag – lördag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
9 357:- 21 dagar 9 jul – 30 jul tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
9 589:- 21 dagar 9 jul – 30 jul tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
9 867:- 21 dagar 9 jul – 30 jul tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
10 342:- 21 dagar 16 jul – 6 aug tisdag – tisdag 27h, 2 stopp 54h, 4 stopp t/r
10 966:- 21 dagar 16 jul – 6 aug tisdag – tisdag 26h, 2 stopp 52h, 4 stopp t/r
12 210:- 21 dagar 16 jul – 6 aug tisdag – tisdag 19h, 2 stopp 37h, 4 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

augusti2019

Pris Datum Restid    
5 712:- 14 dagar 20 aug – 3 sep tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 22 aug – 5 sep torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 22 aug – 5 sep torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 20 aug – 3 sep tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 25 aug – 8 sep söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 25 aug – 8 sep söndag – söndag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 23 aug – 6 sep fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 23 aug – 6 sep fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 25 aug – 8 sep söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 17 aug – 31 aug lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 18 aug – 1 sep söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 571:- 14 dagar 17 aug – 31 aug lördag – lördag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 768:- 14 dagar 15 aug – 29 aug torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 769:- 14 dagar 18 aug – 1 sep söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 769:- 14 dagar 16 aug – 30 aug fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 15 aug – 29 aug torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 22 aug – 5 sep torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 7 aug – 21 aug onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 13 aug – 27 aug tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 23 aug – 6 sep fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 11 aug – 25 aug söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 17 aug – 31 aug lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 20 aug – 3 sep tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 8 aug – 22 aug torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 10 aug – 24 aug lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 5 aug – 19 aug måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 6 aug – 20 aug tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 18 aug – 1 sep söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 3 aug – 17 aug lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 14 aug – 28 aug onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 12 aug – 26 aug måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 16 aug – 30 aug fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 880:- 14 dagar 15 aug – 29 aug torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 880:- 14 dagar 13 aug – 27 aug tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 086:- 14 dagar 10 aug – 24 aug lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 086:- 14 dagar 5 aug – 19 aug måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 118:- 14 dagar 14 aug – 28 aug onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 175:- 14 dagar 12 aug – 26 aug måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 175:- 14 dagar 1 aug – 15 aug torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
7 175:- 14 dagar 3 aug – 17 aug lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 282:- 14 dagar 7 aug – 21 aug onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 282:- 14 dagar 11 aug – 25 aug söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 282:- 14 dagar 13 aug – 27 aug tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 285:- 14 dagar 16 aug – 30 aug fredag – fredag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 285:- 14 dagar 12 aug – 26 aug måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 285:- 14 dagar 6 aug – 20 aug tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 285:- 14 dagar 14 aug – 28 aug onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 478:- 14 dagar 5 aug – 19 aug måndag – måndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 527:- 14 dagar 10 aug – 24 aug lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 527:- 14 dagar 8 aug – 22 aug torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 593:- 14 dagar 11 aug – 25 aug söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
7 676:- 14 dagar 8 aug – 22 aug torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 723:- 14 dagar 7 aug – 21 aug onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 726:- 14 dagar 6 aug – 20 aug tisdag – tisdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
8 109:- 14 dagar 3 aug – 17 aug lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
8 196:- 14 dagar 2 aug – 16 aug fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 566:- 14 dagar 1 aug – 15 aug torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
8 603:- 14 dagar 2 aug – 16 aug fredag – fredag 16h, 1.5 stopp 32h, 3 stopp t/r
8 665:- 14 dagar 1 aug – 15 aug torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
8 943:- 14 dagar 2 aug – 16 aug fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

september2019

Pris Datum Restid    
5 712:- 14 dagar 10 sep – 24 sep tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 5 sep – 19 sep torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 11 sep – 25 sep onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 23 sep – 7 okt måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 17 sep – 1 okt tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 25 sep – 9 okt onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 12 sep – 26 sep torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 12 sep – 26 sep torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 5 sep – 19 sep torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 11 sep – 25 sep onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 23 sep – 7 okt måndag – måndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 17 sep – 1 okt tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 25 sep – 9 okt onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 10 sep – 24 sep tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 15 sep – 29 sep söndag – söndag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 20 sep – 4 okt fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 15 sep – 29 sep söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 13 sep – 27 sep fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 7 sep – 21 sep lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 7 sep – 21 sep lördag – lördag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 20 sep – 4 okt fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 13 sep – 27 sep fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 3 sep – 17 sep tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 18 sep – 2 okt onsdag – onsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 2 sep – 16 sep måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 2 sep – 16 sep måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 3 sep – 17 sep tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 18 sep – 2 okt onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 16 sep – 30 sep måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 16 sep – 30 sep måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 14 sep – 28 sep lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 6 sep – 20 sep fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 8 sep – 22 sep söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 22 sep – 6 okt söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 15 sep – 29 sep söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 7 sep – 21 sep lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 511:- 14 dagar 23 sep – 7 okt måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 8 sep – 22 sep söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 16 sep – 30 sep måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 22 sep – 6 okt söndag – söndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 2 sep – 16 sep måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 512:- 14 dagar 14 sep – 28 sep lördag – lördag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 572:- 14 dagar 22 sep – 6 okt söndag – söndag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 769:- 14 dagar 6 sep – 20 sep fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 20 sep – 4 okt fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 12 sep – 26 sep torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 11 sep – 25 sep onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 5 sep – 19 sep torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 10 sep – 24 sep tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 13 sep – 27 sep fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 17 sep – 1 okt tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 25 sep – 9 okt onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 6 sep – 20 sep fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 14 sep – 28 sep lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 8 sep – 22 sep söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 3 sep – 17 sep tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 18 sep – 2 okt onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

oktober2019

Pris Datum Restid    
4 511:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 512:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 758:- 14 dagar 17 okt – 31 okt torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 758:- 14 dagar 25 okt – 8 nov fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 759:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 006:- 14 dagar 20 okt – 3 nov söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 7 okt – 21 okt måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 17 okt – 31 okt torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 23 okt – 6 nov onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 17 okt – 31 okt torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 23 okt – 6 nov onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 7 okt – 21 okt måndag – måndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 15 okt – 29 okt tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 5 okt – 19 okt lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 11 okt – 25 okt fredag – fredag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 5 okt – 19 okt lördag – lördag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 11 okt – 25 okt fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 884:- 14 dagar 25 okt – 8 nov fredag – fredag 23h, 1.5 stopp 45h, 3 stopp t/r
5 996:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 132:- 14 dagar 25 okt – 8 nov fredag – fredag 23h, 1.5 stopp 45h, 3 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 38h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 31 okt – 14 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 198:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 210:- 14 dagar 22 okt – 5 nov tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
6 218:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 299:- 14 dagar 5 okt – 19 okt lördag – lördag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 441:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 768:- 14 dagar 11 okt – 25 okt fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 768:- 14 dagar 10 okt – 24 okt torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 769:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 769:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 23 okt – 6 nov onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 13 okt – 27 okt söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 843:- 14 dagar 7 okt – 21 okt måndag – måndag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 2 okt – 16 okt onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 28h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 3 okt – 17 okt torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 16 okt – 30 okt onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 8 okt – 22 okt tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 6 okt – 20 okt söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 904:- 14 dagar 12 okt – 26 okt lördag – lördag 16h, 1.5 stopp 31h, 3 stopp t/r
6 904:- 14 dagar 14 okt – 28 okt måndag – måndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 086:- 14 dagar 20 okt – 3 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 331:- 14 dagar 20 okt – 3 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
7 334:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 654:- 14 dagar 18 okt – 1 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

november2019

Pris Datum Restid    
4 511:- 14 dagar 5 nov – 19 nov tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 511:- 14 dagar 11 nov – 25 nov måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 512:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 512:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 758:- 14 dagar 17 nov – 1 dec söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 759:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 006:- 14 dagar 25 nov – 9 dec måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 006:- 14 dagar 15 nov – 29 nov fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 006:- 14 dagar 10 nov – 24 nov söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 007:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 007:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 600:- 14 dagar 7 nov – 21 nov torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 601:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 11 nov – 25 nov måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 20 nov – 4 dec onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 25 nov – 9 dec måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 25 nov – 9 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 5 nov – 19 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 7 nov – 21 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 7 nov – 21 nov torsdag – torsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 11 nov – 25 nov måndag – måndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 20 nov – 4 dec onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 5 nov – 19 nov tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 10 nov – 24 nov söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 17 nov – 1 dec söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 15 nov – 29 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 15 nov – 29 nov fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 23 nov – 7 dec lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 10 nov – 24 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 23 nov – 7 dec lördag – lördag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 14 nov – 28 nov torsdag – torsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 18 nov – 2 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 198:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 22 nov – 6 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 294:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
6 300:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 632:- 14 dagar 6 nov – 20 nov onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 632:- 14 dagar 13 nov – 27 nov onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 769:- 14 dagar 8 nov – 22 nov fredag – fredag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 16 nov – 30 nov lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 3 nov – 17 nov söndag – söndag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 12 nov – 26 nov tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
6 964:- 14 dagar 17 nov – 1 dec söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 964:- 14 dagar 20 nov – 4 dec onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 074:- 14 dagar 23 nov – 7 dec lördag – lördag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
7 089:- 14 dagar 2 nov – 16 nov lördag – lördag 15h, 1 stopp 29h, 2 stopp t/r
16 915:- 28 dagar 12 nov – 10 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
16 948:- 28 dagar 12 nov – 10 dec tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
16 982:- 28 dagar 12 nov – 10 dec tisdag – tisdag 27h, 1 stopp 53h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

december2019

Pris Datum Restid    
4 511:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 512:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 759:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 006:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 254:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 600:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 5 dec – 19 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 11 dec – 25 dec onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 10 dec – 24 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 10 dec – 24 dec tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 11 dec – 25 dec onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 7 dec – 21 dec lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 095:- 14 dagar 10 dec – 24 dec tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 095:- 14 dagar 3 dec – 17 dec tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 2 dec – 16 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 198:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 6 dec – 20 dec fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 299:- 14 dagar 7 dec – 21 dec lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 633:- 14 dagar 8 dec – 22 dec söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 964:- 14 dagar 17 dec – 31 dec tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
6 964:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
6 964:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 24h, 1 stopp 48h, 2 stopp t/r
6 964:- 14 dagar 11 dec – 25 dec onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 964:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
6 985:- 14 dagar 15 dec – 29 dec söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 986:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
7 086:- 14 dagar 7 dec – 21 dec lördag – lördag 12h, 0.5 stopp 24h, 1 stopp t/r
7 282:- 14 dagar 17 dec – 31 dec tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
7 295:- 14 dagar 15 dec – 29 dec söndag – söndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 382:- 14 dagar 12 dec – 26 dec torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 382:- 14 dagar 13 dec – 27 dec fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
7 714:- 14 dagar 15 dec – 29 dec söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 715:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
7 856:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
7 856:- 14 dagar 17 dec – 31 dec tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 110:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 189:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 189:- 14 dagar 16 dec – 30 dec måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
8 314:- 14 dagar 14 dec – 28 dec lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
8 392:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
9 080:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
9 459:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
10 151:- 14 dagar 25 dec – 8 jan onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
10 151:- 14 dagar 25 dec – 8 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
10 687:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
10 687:- 14 dagar 25 dec – 8 jan onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
10 688:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
10 942:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
10 942:- 14 dagar 23 dec – 6 jan måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
11 503:- 14 dagar 23 dec – 6 jan måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
11 504:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
11 573:- 14 dagar 23 dec – 6 jan måndag – måndag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
12 038:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
14 027:- 14 dagar 21 dec – 4 jan lördag – lördag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
14 027:- 14 dagar 21 dec – 4 jan lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
15 067:- 14 dagar 21 dec – 4 jan lördag – lördag 13h, 0.5 stopp 25h, 1 stopp t/r
16 915:- 14 dagar 4 dec – 18 dec onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
16 948:- 14 dagar 4 dec – 18 dec onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
16 982:- 14 dagar 4 dec – 18 dec onsdag – onsdag 29h, 1 stopp 57h, 2 stopp t/r
21 876:- 29 dagar 11 dec – 9 jan onsdag – torsdag 19h, 1.5 stopp 37h, 3 stopp t/r
23 416:- 29 dagar 11 dec – 9 jan onsdag – torsdag 20h, 2 stopp 40h, 4 stopp t/r
23 907:- 29 dagar 11 dec – 9 jan onsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Jul och nyår2019

Pris Datum Restid    
7 856:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
8 392:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
9 080:- 14 dagar 18 dec – 1 jan onsdag – onsdag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
9 459:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
10 687:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
10 688:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
10 942:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
10 942:- 14 dagar 23 dec – 6 jan måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
11 503:- 14 dagar 23 dec – 6 jan måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
11 504:- 14 dagar 22 dec – 5 jan söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
11 573:- 14 dagar 23 dec – 6 jan måndag – måndag 22h, 1.5 stopp 44h, 3 stopp t/r
12 038:- 14 dagar 20 dec – 3 jan fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
14 027:- 14 dagar 21 dec – 4 jan lördag – lördag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
14 027:- 14 dagar 21 dec – 4 jan lördag – lördag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
15 067:- 14 dagar 21 dec – 4 jan lördag – lördag 13h, 0.5 stopp 25h, 1 stopp t/r
21 876:- 29 dagar 11 dec – 9 jan onsdag – torsdag 19h, 1.5 stopp 37h, 3 stopp t/r
23 416:- 29 dagar 11 dec – 9 jan onsdag – torsdag 20h, 2 stopp 40h, 4 stopp t/r
23 907:- 29 dagar 11 dec – 9 jan onsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

januari2020

Pris Datum Restid    
4 526:- 14 dagar 5 jan – 19 jan söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 7 jan – 21 jan tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 036:- 14 dagar 17 jan – 31 jan fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 036:- 14 dagar 10 jan – 24 jan fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 036:- 14 dagar 23 jan – 6 feb torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 037:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 037:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 037:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 547:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 7 jan – 21 jan tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 15 jan – 29 jan onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 15 jan – 29 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 23 jan – 6 feb torsdag – torsdag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 20 jan – 3 feb måndag – måndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 23 jan – 6 feb torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 20 jan – 3 feb måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 11 jan – 25 jan lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 25 jan – 8 feb lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 17 jan – 31 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 10 jan – 24 jan fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 10 jan – 24 jan fredag – fredag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 17 jan – 31 jan fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 11 jan – 25 jan lördag – lördag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 25 jan – 8 feb lördag – lördag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
6 095:- 14 dagar 15 jan – 29 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 095:- 14 dagar 7 jan – 21 jan tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 8 jan – 22 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 16 jan – 30 jan torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 22 jan – 5 feb onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 14 jan – 28 jan tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 197:- 14 dagar 5 jan – 19 jan söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 198:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 198:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 210:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 216:- 14 dagar 20 jan – 3 feb måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 12 jan – 26 jan söndag – söndag 18h, 1 stopp 36h, 2 stopp t/r
6 300:- 14 dagar 18 jan – 1 feb lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 413:- 14 dagar 25 jan – 8 feb lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 466:- 14 dagar 13 jan – 27 jan måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 467:- 14 dagar 6 jan – 20 jan måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 672:- 14 dagar 11 jan – 25 jan lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 672:- 14 dagar 4 jan – 18 jan lördag – lördag 21h, 1 stopp 41h, 2 stopp t/r
6 728:- 14 dagar 2 jan – 16 jan torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 931:- 14 dagar 4 jan – 18 jan lördag – lördag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
7 468:- 14 dagar 5 jan – 19 jan söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 705:- 14 dagar 3 jan – 17 jan fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
7 850:- 14 dagar 4 jan – 18 jan lördag – lördag 12h, 0.5 stopp 24h, 1 stopp t/r
7 853:- 18 dagar 30 jan – 17 feb torsdag – måndag 14h, 0.5 stopp 27h, 1 stopp t/r
8 098:- 18 dagar 30 jan – 17 feb torsdag – måndag 13h, 0.5 stopp 26h, 1 stopp t/r
8 490:- 18 dagar 30 jan – 17 feb torsdag – måndag 13h, 0.5 stopp 25h, 1 stopp t/r
16 915:- 21 dagar 8 jan – 29 jan onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
16 948:- 21 dagar 8 jan – 29 jan onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
16 982:- 21 dagar 8 jan – 29 jan onsdag – onsdag 30h, 1 stopp 59h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

februari2020

Pris Datum Restid    
4 526:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 11 feb – 25 feb tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 25 feb – 10 mar tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 17 feb – 2 mar måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 20 feb – 5 mar torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 23 feb – 8 mar söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 10 feb – 24 feb måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 7 feb – 21 feb fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 037:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 5 feb – 19 feb onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 5 feb – 19 feb onsdag – onsdag 20h, 1 stopp 39h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 10 feb – 24 feb måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 11 feb – 25 feb tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 25 feb – 10 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 20 feb – 5 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 17 feb – 2 mar måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 25 feb – 10 mar tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 17 feb – 2 mar måndag – måndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 10 feb – 24 feb måndag – måndag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 7 feb – 21 feb fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 23 feb – 8 mar söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 15 feb – 29 feb lördag – lördag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 15 feb – 29 feb lördag – lördag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 7 feb – 21 feb fredag – fredag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 856:- 14 dagar 15 feb – 29 feb lördag – lördag 29h, 1 stopp 57h, 2 stopp t/r
6 095:- 14 dagar 5 feb – 19 feb onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 096:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 12 feb – 26 feb onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 6 feb – 20 feb torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 209:- 14 dagar 13 feb – 27 feb torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 209:- 14 dagar 11 feb – 25 feb tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 294:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
6 323:- 14 dagar 20 feb – 5 mar torsdag – torsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 324:- 14 dagar 18 feb – 3 mar tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 467:- 14 dagar 3 feb – 17 feb måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 632:- 14 dagar 23 feb – 8 mar söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 633:- 14 dagar 16 feb – 1 mar söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 633:- 14 dagar 2 feb – 16 feb söndag – söndag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
6 965:- 14 dagar 14 feb – 28 feb fredag – fredag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
7 190:- 14 dagar 8 feb – 22 feb lördag – lördag 17h, 1 stopp 33h, 2 stopp t/r
7 850:- 14 dagar 22 feb – 7 mar lördag – lördag 12h, 0.5 stopp 24h, 1 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

mars2020

Pris Datum Restid    
4 526:- 14 dagar 10 mar – 24 mar tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 15 mar – 29 mar söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 5 mar – 19 mar torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 526:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
4 527:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 11 mar – 25 mar onsdag – onsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 10 mar – 24 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 17 mar – 31 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 25 mar – 8 apr onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 25 mar – 8 apr onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 23 mar – 6 apr måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 712:- 14 dagar 5 mar – 19 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 25 mar – 8 apr onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 10 mar – 24 mar tisdag – tisdag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 23 mar – 6 apr måndag – måndag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 17 mar – 31 mar tisdag – tisdag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 745:- 14 dagar 11 mar – 25 mar onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 7 mar – 21 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 7 mar – 21 mar lördag – lördag 19h, 1 stopp 37h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 20 mar – 3 apr fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
5 789:- 14 dagar 15 mar – 29 mar söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 13 mar – 27 mar fredag – fredag 20h, 1 stopp 40h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 20 mar – 3 apr fredag – fredag 21h, 1 stopp 42h, 2 stopp t/r
5 822:- 14 dagar 15 mar – 29 mar söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 056:- 14 dagar 20 mar – 3 apr fredag – fredag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 056:- 14 dagar 17 mar – 31 mar tisdag – tisdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 057:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 057:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 16h, 1 stopp 31h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 185:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 23h, 1 stopp 45h, 2 stopp t/r
6 218:- 14 dagar 16 mar – 30 mar måndag – måndag 22h, 1 stopp 43h, 2 stopp t/r
6 218:- 14 dagar 18 mar – 1 apr onsdag – onsdag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 16h, 1 stopp 32h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 261:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 15h, 1 stopp 30h, 2 stopp t/r
6 294:- 14 dagar 22 mar – 5 apr söndag – söndag 22h, 1 stopp 44h, 2 stopp t/r
6 323:- 14 dagar 11 mar – 25 mar onsdag – onsdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 324:- 14 dagar 3 mar – 17 mar tisdag – tisdag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 372:- 14 dagar 23 mar – 6 apr måndag – måndag 18h, 1 stopp 35h, 2 stopp t/r
6 426:- 14 dagar 8 mar – 22 mar söndag – söndag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 426:- 14 dagar 6 mar – 20 mar fredag – fredag 17h, 1 stopp 34h, 2 stopp t/r
6 467:- 14 dagar 2 mar – 16 mar måndag – måndag 13h, 1 stopp 26h, 2 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 5 mar – 19 mar torsdag – torsdag 12h, 0.5 stopp 24h, 1 stopp t/r
6 841:- 14 dagar 7 mar – 21 mar lördag – lördag 12h, 0.5 stopp 24h, 1 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 12h, 0.5 stopp 24h, 1 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 12 mar – 26 mar torsdag – torsdag 12h, 0.5 stopp 24h, 1 stopp t/r
6 844:- 14 dagar 14 mar – 28 mar lördag – lördag 14h, 1 stopp 27h, 2 stopp t/r
arrow_downward arrow_upward

Hittar du inte vad du letar efter?

Utför en anpassad sökning till Phuket eller återställ filter.

arrow_upward